Skjernvej 147

       

                             1947                                                                1989

Skjernvej 147   “Drongstrupgård”

Nørrelandet matr. nr. 29a, 29h, 29i, 29v, 29z og 24ø
Sønderlandet matr. 37k, 37u, 37v, 37x, og 37y – total 40,6 ha. (2019)

Oprindelig halvdelen af gl. matr. nr. 20
Ny matr. nr. 29 Nørreland (ca. 195 ha.) og matr. 37 Sdr. land ( 97 ha.)

1775Jacob Iversen, skøde 29.5 fra etatsråd von Klippe, Lundenæs
1781 – Knud Jacobsen, søn, skøde 24.3. tingl. 1.10.1808 (g.m. Johanne Nielsdatter)
Anført i 1789 med htk. 4-5-1-2
1813 – Niels Knudsen, søn, skøde 24.7. Matr. Nr. 29 var på 419 tdr. l og htk. 3-2-3-2,75
NK var gift med Else Jacobsdatter fra Astrup i Faster, de havde 2 børn:
Johanne Kathrine Nielsdatter f.24.3.1819 g.m. Thomas Kr. Madsen fra Ølgod, de fik fødegården
Jakob Nielsen, han var med i begge de slesvigske krige og boede fra 1860 i Gaardsvig.
1839 – Thomas Kr. Madsen, Ølgod, svigersøn, skøde 25.2.1839, tinglæst 31.8.1839
1874 – Knud Kr. Thomsen, søn, skøde 28.1.1874, tinglæst 25.4.1874
1917 – Niels Holtum Birkebæk, f. 11.4.1870 i Arnborg, g.m. Mette Kathrine f. 10.7.1870 i Arnborg
1940 ca. Kirstein Birkebæk, søn
1978 – Louise Kathrine Birkebæk, skifteretsattest som adkomst 14.3.1978 L-12232
1978 – Niels Holtum Birkebæk og Jens Møller Birkebæk , sønner, skøde 14.3.1978,
1985 – Frits Vestergaard Andersen, g.m. Joan, endeligt skøde 5.3.1986,
Areal 40,6 ha., heraf 15 ha. hede skov og eng.
Omkring 1500-tallet tilhørte gården kongehuset, den var dengang på ca. 600 ha.
Gården har været ude af slægtens eje i 66 år, men er nu tilbagekøbt af den nuværende ejer.

Tilbage til Skjernvej øst for Vardevej