Skjernvej 145

   

                                   1947                                                                           1989

Skjernvej 145 ”Drongstrup Østergård”

Nørrelandet matr. nr. 31f og 31o – 33,5 ha. (2006)
Oprindelig den østligste gård i Drongstrup, en fjerdedel af gl. matr. nr. 20
Ny matr. nr. 31 Nørreland og matr. 39 Sdr. land på 61 ha.

1775 – Niels Lauridsen
auktionsskøde 29.5.1775 fra ejeren af Lundenæs stamhus etatsråd von Klippe, skødet er skrevet af herredsfoged Linnet. Niels Lauridsen var tidligere fæster af gården, som var på htk. 4-5-1-2
1782 – Knud Pedersen fra Fruergård,
svigersøn g.m. Maren Nielsdatter.
Skødet var på halvdelen af gården, den anden halvdel var i 1781 overtaget af en anden svigersøn, Laurids Christensen (Nr. Drongstrup)
1789 anført med htk. 2-2-2-2,5
1808 – Jacob Jensen fra Døvling, svigersøn g.m. Inger Kirstine Knudsdatter,
skøde 26.9.tingl. 1.10.1808 pris 395 Rgd. Vidner Jens Jacobsen og Svend Pedersen
Ejendommen var da på 209 tdr.l. og tdr. htk var 1-3-2-1
1844 – Knud Jacobsen, søn, skøde 2.9. tingl 28.9.1844.
Han købte 1874 19a (Meldgård, Troldhedevej)
26.5.1855 udstykkes matr 31 Nr.l.  og matr. 39 a, b c, og d Sdr.l.
1871 – Anders Pagh Pedersen, skøde 22.6.1871, tinglæst 1.7.1871
Anders Pagh Pedersen flyttede gården til dens nuværende plads i 1889
APP var en af veteranerne fra 1864. I fortegnelsen over 1300 veteraner fra Ringkøbing amt kan vi læse flg.:
Anders Pagh Pedersen Vendelbo, født d. 28-12-1835 i Vendelbo i Borris sogn, tjenestegjorde ved 2.Dragonregiment 3.Eskadron som Menig nr.55.
Erindringsmedalje i 1876-77, Hædersgaven i 1914 nr. 11974 i Rigsarkivet.
Adr. 1876 og 1913, Landmand, Drongstrup , Sdr. Felding sogn
8.7. 1874 udstykkes 31b fra 31 og 39e fra 39a (agtes solgt)
1.11.1876 udstykkes 31c fra 31 og 39f fra 39a
12.12.1900 udstykkes 39h fra 39a m.fl.
1912 – Kristoffer Hansen, han byggede nyt stuehus i syd i 1914 (matr. 31 og 30k)
1921 – Morten Østergaard Lund, f. 24.5.1892 i Snejbjerg, g.m. Else Kathrine f. 3.12.1898 i Skarrild
Ft. 1940
Morten Østergaard Lund f. 24.5.1892 i Snejbjerg, husfader, gårdejer g. 2.9.192 m.
Else Kathrine Lund f. 28.12.1898 i Skarrild, husmoder, hjælper ved malkning
Laurids Lund, f. 24.8.1922 i Sdr. Felding, barn, hjælper ved landbrug
Aksel Lund, f. 5.3.1926 I Sdr. Felding, barn, hjælper ved landbrug
Aage Lund f. 5.8.1928 i Sdr. Felding, barn
Gunner Lund f. 29.11.1930 i Sdr. Felding, barn
Ernst Lund f. 6.1.1933 i Sdr. Felding, barn
Arne Lund f. 9.4.1935 i Sdr. Felding, barn
Sofie Lund f. 1.2.1938 i Sdr. Felding, barn
Nina Lund f. 23.6.1940 i Sdr. Felding, barn
1968 – Arne Lund, søn g.m. Inger, skøde 8.8.1968 kr. 200.000 L-5845
1969 – Inger Lund
???? – Anette Lund og Ejner Straarup Jørgensen
2016 – Renè Lomholt og Poul Lomholt skødedato 04-03-2016
Areal 33,5 ha., heraf 1 ha. skov og mose.

Tilbage til Skjernvej øst for Vardevej