Skjernvej 143

   

                                   1947                                                                          1989

Skjernvej 143 ”Meldgård”

Nørrelandet matr. nr. 36d – 5,5 ha. (2019)

Niels Pedersen overtager matr. nr. 36 Minds i 1841, han frasælger matr. 36d til en søn
1883 – Chr. Nielsen (blev kaldt Kræ Minds)
1906 – Ole Chr. Holing Pedersen, g.m. Berta f. 12.2.1887 i Nr. Vium
I 1913 tilkøbes matr. 33o fra Jakob Andersen  
Ft 1940 
Ole Christian Pedersen f. 23.7.1879 I Borris, husfader og gårdejer
Birtha Pedersen f. 12.2.1887 i Nr. Vium, husmoder
Maja Bonde Pedersen f. 12.9.1918 i Sdr. Felding, barn
Jakob Bonde Pedersen f. 20.9.1922 i Sdr. Felding, barn of forkarl
Svend Bonde Pedersen f. 7.2.1925 i Sdr. Felding, barn
1949 – Jacob Bonde Pedersen, skøde 26.10.1949 L-3805                
1984 – Henry og Kurt Olesen (Dalgasvej 4) i lige sameje,
skøde 21.11.1984 kr. 1.045.000 L-44419, endeligt skøde 11.12.1984 L-47449
1992 – Brian Kristensen, g.m. Alice Jorden blev lagt ind under Dalgasvej 4
Skøde 13.4.1992 kr. 590.550 L-11332
1995 – Lis Jensen g.m. Lars Jensen, skøde 29.9.1995 kr. 845.852 L-39104
?
2015 – Vibeke og Sune Bachmann Grøn, skødedato 24-06-2005                                    
Areal 5,5 ha., heraf 2 ha. udlagt til naturområde, ejendommen var tidligere på 38 ha.
Der er anlagt en sø på gården.

Tilbage til Skjernvej øst for Vardevej