Skjernvej 141

   

                                   1947                                                                         1989

Skjernvej 141

Nørrelandet matr. nr. 33n og 33u – 24,6 ha. (2006  
Oprindelig matr. 36

1841 – Niels Pedersen overtager matr. nr. 36 Minds i 1841, han udstykker og sælger 36c til
1863 – Chr. Andersen som sikkert har opført bygningerne samme år.
1878 købte han parcellen 39e, Sønderlandet, som han solgte igen i 1885 til Jørgen Pedersen, men handelen måtte vistnok gå tilbage igen
1885 -Jacob Jacobsen fra Hvedde
1905 -Jacob Kirkegaard Jacobsen, søn, g. 1909 m. Sidsel Kirstine Kjær
1913 købte han parcel 30n i 1913
FT 1940
Jakob Kirkegaard Jakobsen f. 4.1.1884 i Hvedde Assing, husfader og husmand g.m
Sidsel Kjær Jakobsen f. 10.9.1885 i Sdr. Felding, husmoder
Kristiane Kjær Jakobsen f. 11.3.1918 i Sdr. Felding, barn
Jakob Erhard Jakobsen f. 31.1.1924 i Sdr. Felding, barn, karl
Villy Kristian Jakobsen f. 18.3.1930 i Sdr. Felding, barn
Hans Adolf Jakobsen, fraværende, soldat i Sønderborg
1946 – Jakob Erhard Jakobsen 31.1.1924 (3. generation) g.m. Gerda, skøde 9.12.1946 L-4568
1999 – Verner Buskbjerg Poulsen, skødedato 17-05-1999
Areal 24,6 ha., heraf 2 ha. eng og 4 ha. mose og plantage.

Tilbage til Skjernvej øst for Vardevej