Skjernvej 136

       

                             1949                                                                1989

Skjernvej 136

Nørrelandet matr. nr. 16b, 16e, 16f, 16o – 39,4 ha (2019)

1860 – Maren Pedersdatter og Peder Pedersen beholder Matr. 16b som samme år er udstykket fra Gårdsviggård
1860 – Bertel Pedersen, søn af Maren Pedersdatter og Peder Pedersen tingl. 8.3.1862
1867 – Peder Thygesen, skøde 8.4.1867, tinglæst 27.4.1867
1869 – Peder Christensen, mageskifteskøde af 24.6.1869, tinglæst 18.12.1869
1884 – Chr. Villadsen, svigersøn. Skøde 15.1.1884 læst L152 19.1.1884
Der tinglyses aftægtskontakt med Peder Christensen og hans hustru helle Christine Jensen
1914 –  Anders Vendelbo Pedersen, skøde 29.9.1914 læst L1696 3.10.1914
svigersøn, f. 14.10. 1882 i Borris g.m. Ane Marie f. 8.3.1886 i Sdr. Felding
1958 – Ane Marie Mette Kirstine Pedersen, skifteretsattest som adkomst læst 23.5.1958
1959 – Hans Peter Holmgaard, g.m. Marie, skøde 17.12.1959, kr. 156.254, L-13474
16.12.1975, skøde til samme på matr. 16o L-50098
1989 – Erik Holmgaard, søn, g.m. Connie, 862.000, L-885
Areal 39,4 ha., heraf 3 ha. mose.
I 1960’erne blev der gravet brunkul på en senere frasolgt mark ved Skjern Å.

Tilbage til Skjernvej vest for Vardevej