Skjernvej 132

   

                                  1947                                                                          1988

Skjernvej 132

Nørrelandet matr. nr. 4a og 4p – 1,8 ha. (2019)
Ejendommen er en del af den oprindelige Overby, som var placeret omkring præstegården. Oprindelig var der to gårde gl. matr. nr. 5 og 6, som sognepræsten Jens Brok købte i 1690 og 95 af kronen, der havde overtaget dem for resterende skatter.
Historien giver også en beskrivelse af, hvordan en stor gård (arealmæssigt) op gennem årene bliver udstykket og solgt fra, indtil der i dag næsten ikke er jord tilbage på ejendommen. 

1690-96 Jens Brok, sognepræst. Jens Brok dør 1698, hans enke Susanne Bremer (d.a. borgmester Frederik Bremer i Kristiania) døde 1700.
1700 – Frederik Brok, søn
1740 – Thyge Frederiksen Brok
g.m. Karen Jensdatter, han nævnes som sognefoged og døde 1776
1776 – Jens Chr. Thygesen Brok
g.m. Margrethe Jacobsdatter fra Drongstrup
Hvor meget der er udskilt fra ejendommen indtil nu, vides ikke.
År 1800 er ejendommens samlede Htk 3-5-1-0
1.12.1804 udstykkes fra 4a og frasælges til Chr. Pedersen Elkjær (21.1.1805) Htk. 0-3-0-1/3 (4d) til Jens Villadsen Htk. 0-0-2-1/3
1807 – Thyge Jensen Brok
skøde fra Margrethe Jacobsdatter 12.10.1807 – tinglyst 24.9.1808)
han var eneste barn og arvtager, g.m. Mette Marie Pedersdatter
20.6.1818 udstykkes og frasælges til Hartvig Christensen Htk. 0-1-2-2 1/3 og til
Peder Jensen, Bjerre Htk. 0-0-2-1
TJB ejede også matr. 17 Sønderlandet på 33 ha.
1819 frasælges matr. 4b på Htk. 0-1-2-0
1822 frasælges til Jens Chr. Jensen Oddeskjær
htk 0-0-0-2½ og til Jens Sørensen, Vester Bjerge Htk. 0-0-0-2½
1835 – Jens Thygesen Brok, søn, g.m. Ester Jensdatter.
Ejendommes Htk. var nu 2-5-2-1/4 efter gl. matr. Til ejendommen hørte matr. 17 Sdr.l. på 33 ha.
JTB udsteder panteobligation på 560 Rgd. til Chr. Ebbensgaard på Pallisbjerg. Hans bror
kirkesanger Thygesen i Staby og svoger Chr. Kousgaard, Skjern, var kautionister
1837 – Mads Nielsen, født i Høgsvig. Han havde boet to steder i Assing, hvor han blev kaldt Mads Høgsvig. Her i sognet blev han ofte kaldt Mads Kjærsig.
1841 sælger han matr. 4c Htk. 0-0-3-1/2. Gården bestod i 1844 af 3bygninger
12.12. 1843 udstykker og sælger han hovedparcellen til Chr. Christensen Holt fra Assing og beholdt selv parcel 2 (4d?) på Htk. 0-7-0-0.
Jens Christensen, Skovbjerg køber (en eng i Lildal) på Htk. 0-1-2-3/4.
Der sælges en parcel på auktion Htk 0-0-1-1½
Thomas Chr. Jensen køber en parcel på Htk. 0-0-1-1½ (Sønderlandet matr. 17b)
1844 – Chr. Christensen Holt, skøde af 11. marts 1844, tinglyst 14. sept. 1844.
Ejendommens Htk. var nu 1-3-1-2. Før han i 1861 optog et kreditforeningslån, skyldte han Jens Christensen, Skovbjerg 600 Rgd.
12.5.1860 udstykkes 4e og 17h fra 4a og 17a, sælges til Chr. Christensen.
12.5.1860 udstykkes 4f fra 4a, agtes solgt
9.12.1862 udstykkes og sælges 17b til skolelærer Christensen
22.10.1870 vandingskontrakt vedr. Skjern Å Kanalen tinglæst (26-40)
1874 – Niels Christensen Holt, søn, skøde 30.4. tinglæst 9.9.1876 (31-559)
Aftægtskontrakt til Chr. Christensen Holt og hustru læst 9.9.1876 (31-560
Fæstebrev til Gravers Lauridsen på en moselod i matr. 17a Sønderland i 49 år læst L897 10.7.1880
Lignende fæstebrev til Christen Christensen læst L1324 19.1.1885 (42- )
Deklaration, hvorefter Peder Jensen af Gammelmark og Jens Bjørslev Pedersen af Moesgård må benytte spildevand fra Skjern Å kanalen, som løber gennem ejendommen matr. 4a.
Dateret 7.11.1876, tinglæst nr. 769 d. 25.8. 1888
1896 – Ole Søndergaard Olesen, søn af Niels Olesen, Pilgaard i Skarrild. Skøde d. 26.10.1896, tinglæst nr. 1298 d. 7.11.1896 (Bi 008)
1921 – Ane Olesen f. Terkelsen, enke, ægtepagt som adkomst til ejendommen, tinglæst, skøde dateret 13.5.1921, tinglæst 17.12.1921, (73-41) hun døde 6.11.1933
1934 – Johanne og Niels Birkebæk, fogedudlægsskøde tinglæst nr. L-4399 d. 1.10. 1934
4.1.1960 afgives ca. 5425 m2 jord til Arnborg – Skjern landevej, tinglyst
1970 – Helge Birkebæk, g.m. Lis, endeligt skøde 30.11.1970, kr. 190.000,
Skøde på matr. 40, 9.5.1975, kr. 35.000, L-15676
198? – Peter Bennedsen
2002 – Birgit og Henrik Bech Pedersen, skøde tinglyst 28.10.2002

Tilbage til Skjernvej vest for Vardevej