Skjernvej 130

   

                                   1947                                                                          1989

Skjernvej 130

Nørrelandet matr. nr. 6b og 6u – 1,8 ha. (2019)

1853 – Chr. Thygesen
udstykker fra matr. 6 en ubebygget parcel 6b og 16b
1861 –  Jens Chr. Pedersen,
skøde 25.8.1861, tinglæst 1862
28.3. udstykkes 6g og 19b agtes solgt, 19i solgt til J. Knudsen
1884 – Jens Chr. Jensen,
skøde 11.12.1884 læst L108 17.1.1885 (41 – )
søn f. 27.1.1859 i Borris, g.m. Ane Kirstine f. 9.2.1863 i Snejbjerg
Der udstedes aftægtskontrakt til forældrene
1922 – Thomas Chr. Jensen, (Duedahl)
skøde 13.2.1922, læst L-477 18.2.1922, ( Q-37 )
søn f. 8.5.1895 i Sdr. Felding, g.m. Pauline Hansen, f. 25.3.1895 i Voel
Ved Ft. I 1925 er JCJ og hustru anført som aftægtsfolk
Ft 1940 Thomas Chr. Jensen f. 7.5.1895 i Sdr. Felding, husfar og gårdejer, enke
Anna Hansen f. 14.1.1901 i Voel, husassistent             
1971 – Steen Rahbek Jensen, skøde 23.9.1971, kr. 130.000,
1976 – Ingrid Frølund Petersen, endeligt skøde 5.1.1977, kr. 430.000, L-51913
1978 – Inga og Egon Carlo Kristensen, skøde 29.8.1978, kr. 660.000, L-39372

Tilbage til Skjernvej vest for Vardevej