Skjernvej 128

   

                                   1947                                                                          1989

Skjernvej 128

Nørrelandet matr. 32p – 1 ha. (2006)

Tarp skole bygget 1908
1953 – Sdr. Felding sognekommune, skøde 16.1.1953 kr. 3.000 L-301
1966 – Herbert Pløger, skøde 3.11.1966 kr. 60.000 L-8783
2016 – Lene Daimi Christensen, skødedato 11-05-2016

Tilbage til Skjernvej øst for Vardevej