Skjernvej 124

   

                                  1948                                                                         1989

Skjernvej 124 ”Østertarp”

Nørrelandet matr. nr. 33a, 33r, 36e og Sønderlandet matr. nr. 3bg – 17,4 ha.
Gl. matrikel nr. 22 –

1561 noteret som krongods, som i 1562 blev pantsat til Hartvig Skram                                   
1585 Skøde til Peder Gyldenstjerne til Tim
1594 er det igen noteret som krongods tilhørende grev Valdemar Christian (1646-56) og tilskødet Lundenæs d. 13.1661    

Fæstere:
1585 Jep Brigsen og Poul Sørensen
1646 Oluf Nielsen og Søren Christensen
1661 Oluf Nielsen
1664 Jens Christensen og Svend Christensen
1678 -1688    Chr. Jensen, Erik Jensen og Jens Pedersen
1708 -1724    Peder Christensen f. 1677 d. 1756 og Jens Eriksen
1755 Hans Pedersen f. 1717 og Peder Jensen (1760 nævnes også Niels Pedersen)
I 1787 boede Hans Pedersen i Lustrup, gammel og svag, enkemand efter 2. ægteskab. Hans gårdpart blev i 1782 købt til selveje af Chr. Jensen (kaldet Mosgaard).
Peder Jensen var g.m. Mette Larsdatter (f. 1724 d. 1813) datter? af Lars Thuesen i Vestertarp. Hun blev 2.g.g.m. Jens Nielsen, der købte sin halvpart af Østertarp til selv eje på Lundenæs i 1775. Den anden halvdel blev solgt til Knud Olufsen i Overby, der senere solgte den til Terkel Jensen i Sdr. Karstoft.

1782 – Chr. Jensen
skøde tingl. 1.3.1808 fra Terkel Jensen, Sdr. Karstoft, der samtidig solgte en parcel ”Tarp Skov” på Sønderlandet til Peder Pedersen, Skovbjerg
Ved udskiftningen fik Chr. Jensen sin lod langs skellet til Vestertarp.
Gården havde tidligere haft nøjagtig halvdelen af Østertarps hartkorn: 6-0-1-
18.6.1782 pantebrev på 120 Rgd fra Chr. Jensen, Tarp til pastor Bang i Sdr. Omme
10.6.1784 – skøde fra Chr. Jensen på 4 skp. htk. af hans halvgård til Chr. Madsen Kibæk
for 50 Rgd. (pastor Gjelstrup lånte køberen 100 Rgd. CJ købte de 4 skp. tilbage senere
13.7.1792 – Pantebrev på 98 Rgd. til pastor Bang med pant i den ovennævnte parcel.
Skøde 24.12.1804 tingl. 7.12.1805 fra Laurids Chr. Gregersen, Minds på en eng kaldet
”Omløb”, beliggende mellem Minds og Skovbjerg på 2 fdk og 2½ alb.
1809 – Anders Christensen,
søn af forrige, skøde 23.1.1809, pris: 180 Rgd samt aftægt ”formedelst alderdom og svaghed
1829 – Mikkel Sørensen,
svigersøn g.m. Benedikte Andersdatter, pris: 199 Rgd + aftægt
Skøde 18. nov. 1829, tingl. 10. dec. 1831
1832 – Benedikte Andersdatter,
skifteudlæg 5.5.1832 efter Mikkel Sørensens død
Benedikte blev g. 25.9.1831 med Jens Sørensen, en bror til Mikkel Sørensen.
6.9.1842 fik Jens Sørensen tilladelse til magelæg af ca. 30 tdr. land med Frederik Jensen og samtidig fik han flg. udstykning godkendt:
Nr. 1, som Jens Sørensen beholder        
Nr. 2, solgt til Chr. P. Andersen
Numrene i den nye matrikel blev derefter:
Jens Sørensen nr. 33 samt 39, der tidligere havde været fælles,
Frederik Jensen 34a, Chr. P. 34b Frederik afgiver ca. 22 tdr.l. og Jens Sørensen ca. 11. tdr.l.
De senere udstykninger:
17.6.1854 33b Nr.l. solgt til Jens Pedersen til bebyggelse 1-0-1-1¾ tingl.
30.1.1855 41b Sdr. L solgt til samme      0-3-0-0                               
33c Nr. L solgt til Jens Frederiksen          0-0-0-½
? –        Frederik Jensen
Ejede ejendommen omkr. 1840, den var da på 202 tdr.l. med htk. 2-1-2-,75.
Til ejendommen hørte matr. Nr.. 41 Sønderland på 159 ha.
1847 – Jens Frederiksen, skøde tinglæst 16.8.1847- Skøde også på matr. 39
1851 – Jens Sørensen, mageskifteskøde 30.12.1851, tinglæst 24.1.1852
1859 – Mikkel Jensen, søn, (blev kaldt Mikkel Tarp) skøde 6.11.1859, tinglæst 16.3.1861, han opdelte ejendommen i to dele 33a og 33e
matr. 33d Nr.l solgt til Jens Frederiksen 25.1.1861
matr. 41d og 41c Sdr.L. solgt til samme
matr. 33a Nr.l. og 39 Sdr.L solgt til Chr. Pedersen 11.2.1874 (med bygninger)
matr. 41a Sdr. L. beholder Mikkel Jensen
1876 – Henning Jensen, skøde 13.11876, tinglæst 29.1.1876.
1879 – Knud P. Nielsen, mageskifteskøde 21.4.1879, tinglæst 28.2.1880
1880 – Johan Aug. Hoffmann, mageskifteskøde 25.3.1880, tinglæst 16.10.1880
6.12.1882 udstykkes 33e og 39b fra 33a og 39a          
JAH opførte nye bygninger på 33a tæt ned kanalen, derefter solgte han de gamle bygninger og en del af jorden til Laurids Hansen, Ringe (matr. 39b)
1899Kristine Nielsen Elisabeth Nielsen, enke efter JAH sidder i uskiftet bo iflg. skiftesudskrift tinglæst nr. 165 d. 15.01.1898
1897 – Knud Jørgensen, skøde fra Hoffmanns enke Kristine Nielsen tinglæst nr.51 d. 08.01.1898
1916 – Gyde Kjær, skøde tinglæst nr. 747 d. 18.04.1964
1918 – Niels Chr. Villadsen, skøde tinglæst nr, 265 d. 26.01.1918
1919 – Karl Frandsen, skøde tinglæst nr. 3747 d. 06.12.1919
1920 – Mads Hansen, skøde tinglæst nr. 99 d. 17.01.1920
1920 – Hans Laurids Sørensen, f. 6.7.1888 i Vorgod, g.m. Karoline f. 6.11.1891 i Viborg
Skøde tinglæst nr 381 d. 29.02.1920
1938 – Karoline Sørensen fdt. Elsborg, skifteattest tinglæst nr.2444 d. 16.09.1938
1938 – Bernhard Bøjgaard, skøde tinglæst L2358 d.10.9.1938
1995 – Oda Magda Bøjgaard, Jonna Bøjgaard, Lilian Frandsen og Ejgild Bøjgaard, skifteattest
1995 – Niels Ole og Jeppe Frederiksen, skøde 1.3.1995 kr. 770.000 L-9307
2006 – Agner Pedersen, skødedato 17-02-2006

2019 – Kaare Kristoffer Kølbæk Kristensen og Lene Hindborg Kristensen
skødedato 07.01.2019 Areal 17 ha., heraf 2,5 ha. eng ved Skjern Å
Frem til 1906 har der været forskole på ejendommen.

Tilbage til Skjernvej øst for Vardevej