Sdr. Feldingvej 57

   

                                   1947                                                                           1983

Sdr. Feldingvej 57 ”Meldgård”

Nørrelandet matr. nr. 19a – 3612 m2 (2006)

1833 – Anders Nielsen, Herborg, skøde 20.3. (49 Rgd) med påstående bygninger
Matr. 19 var da på 21 tdr.l. og htk, 0-4-1-1. Til gården hørte matr. 31 Sdr.L.
1842 – Christen Jensen, skøde 19.12. (100 Rgd.) Htk. 0-3-2-12/18 +
Lille Dahleng 0-0-0-2½. Ejede også en parcel kaldet Gaden mellemvej
1854 – Jens Peder Christensen, tingl. 23.9.1854 g.m. Ane Nielsen, som dør 1874
Datteren Cecilie Kathrine Jensen fødes 16. nov. 1854 (hun overtager senere ejendommen på Ilderhede)   JPC sælger ejendommen i 1860 og køber en ejendom på Ilderhede
1860 – Lærer Christensen (Niels Birk Christensen) skøde 20.3.1860 tingl. 11.1.1868
26.9.1863 får Niels Birk Christensen tilladelse til udstykning fra 19a
1868 – Chr. P. Christensen, skøde 11.6.1868, tingl. 12.3.1870
1870 – Chr. Grønborg Madsen, skøde 14.5.1870, tinglyst 29.3.1873
1874Knud Jacobsen, skøde 29.4.1874, tinglyst 8.8.1874 (29-187) (f. 1815 d. før 1890).
Køber en parcel af Jeppe Chr. Jensen 18.10.1874, tinglæst 27.2.1875
Køber en parcel af Jens Jensen Leding 25.6.1876, tinglæst 18.1.187
KJ boede tidligere i Øster Drongstrup. Da han solgte ejendommen i 1885 forbeholdt han sig en lille aftægt på beboelse og 2 pot mælk dagligt
1885 – Laurids (Laust) Olesen f. 15.10.1850 i Skarrild, g.m. Karen Johanne
OL ejede tidligere Nederbygård
Skøde på matr. 19, 31 og 29h 2.7.1855 læst L742 4.7.1885)
Skøde på matr. 18c 10.1.1888 læst L430 9.6.1888 (45-)
Skøde på matr.? 13.7.1888 læst L932 3.11.1888 (46-)
Skøde på matr.? 13.7.1888 læst L941 10.11.1888 (46-)
Skøde fra Christian Jørgensen på matr. 13p 17.2.1909 læst L512 27.2.1909 (R-957)
Skøde fra frk. Thorsen på 17an 31.5.1914 læst L949 6.6.1914         
Skøde fra frk. Thorsen på 17bb læst 24.5.1929
1929 – Ole Søndergaard Olesen, søn af Lo f. 16.7.1902 i Sdr. Felding
Skøde læst 24.5.1929 Der tinglyses aftægt til Laurids Olesen og hustru Johanne f. Jensen
1985 – Aaskov kommune køber jorden til udstykning
1993 – Winnie Braun g.m. Karl, skøde 23.11.1993, L-33536, areal nu 2914 m2

Tilbage til Sdr. Feldingvej