Sdr. Feldingvej 49

       

                            1947                                                                  1989

Sdr. Feldingvej 49   “Laulund”

Nørrelandet matr. nr. 18a, 3e, 6l og 6v – 16,8 ha. (2019) 

1790 – Søren Jensen
Matr. 18 ejedes af pastor Bang, Sdr. Omme, Søren Jensen var fæster, men har købt ejendommen til selveje efter 1789. Htk. 1-5-3-1
1796 – Niels Thomsen, skøde fra SJ til svigersønnen fra Klink g.m. Frederikke Dorthea Sørensdatter, skøde 12.12. tingl. 8.7.1797 – htk 1-5-3-ca.1
1827 – Simon Thomsen fra Sinding, skøde 10.12. (100 Rgd. + aftægt), han lånte 32 Rgd. af Mads Rahbek, Ahlergård og 60 Rgd. af Jens Jepsen i Ørbæk.
Ejendommen var da på 69 tdr. l og htk. 1-1-2-1,75
1833 – Christen Jensen, skøde 1.7. tingl. 21.9.1833(200 Rgd. + aftægt), stedbetegnelsen er Nederby Gammelmark. CJ lånte 200 Rgd. af Hammerum Herreds Overformynderis midler. CJ Ejede også matr. 30 Sønderland på 56 ha.
1842 – Anders Nielsen Meldgård, skøde 23.5. (290 Rgd.)
1842 – P. Nielsen, Høgsvig. skøde 19.12. (100 Rgd. + aftægt)
1844 – Peder Christensen Gaarsdal og Jens Gregersen, skøde 1.4. (200 Rgd. + aftægt til Anders Nielsen.
?       – Knud Peder Pedersen
1860 – Niels Christensen, tingl. skøde 14.7.
1872 – Laurids Chr. Sørensen Hovits, skøde 8.6. tinglæst 11.1.1873
1874 – Chr. Grønborg Madsen, skøde 30.4. tinglæst 17.4.1875. En del af ejendommen med bygninger og smedje var udlejet til han bror Mikkel Madsen Grønborg
1879 – Gravers Lauridsen, mageskifteskøde tingl. 1.5.1879, tinglæst 3.7.1880 på matr. 18a og 18b
1880 – Ole Chr. Jacobsen, mageskifteskøde 6.4. tinglæst 3.7.1880.
f. 15.5.1840 i Sdr. Felding – d. 6.6.1932, g.m. Kristine Lustrup f. 1847.
OCJ var søn af Jacob Andersen og Else Villumsgaard “Klinkgård” (nu Gl. Skolevej 9).
Han boede først i Fjelstervang, derefter i Vester Gammelmark og til sidst på matr. 18a.
Hans fire sønner tog navnet Villumsgaard.
1882 sælges Sønderland matr. 18b til Hans Thomsen og forenes med matr. 14f
1897 sælges matr. 5g Nørreland til Anders Vig Nielsen
1904 – Augustinus Willumsgaard, f. 29.7.1879 (?) i Sdr. Felding, g.m. Kirsten Vendelbo f. Borris. Skøde 23.12.1903, tinglyst d. 16.1.1904
1954 – Helge Willumsgaard g.m. Martha, skøde 5.4.1954, kr. 73.000 L-2370
17.11.1971 Køber HW matr. 3c på 2,1 ha.- (Gl. Skolevej 1)
2001 – Mary Willumsgaard og Poul Poulsen, skødedato 24.08.200
Gården har været i slægtens eje tilbage i det 18. århundrede, dengang var ejendommen på c. 200 ha. Ejendommen lå dengang nord for Birkebyvej, men blev i 1929 flyttet til sin nuværende beliggenhed.

Tilbage til Sdr. Feldingvej