Sdr. Feldingvej 47

   

                                   1948                                                                           1981

Sdr. Feldingvej 47 ”Hedebo”

Nørrelandet matr. nr. 22c, 22k samt 17d Sønderlandet – 86,7 ha.

?         – Jens Madsen
1884 – Johan Christensen
?        – Otto Møller Nielsen
?        – Chr. Jensen
1914 – Chr. Larsen
1916 – Iver Koed Christensen
1922 – Otto Didrich Nielsen, skøde 8.4.1922 L-921
1960 – Verner Jensen g.m. Inger Marie, skøde 1.2.1960, kr. 65.000, L-462
27.12.1982 skøde til samme på 20av kr. 12.325,50 L-43082 og L-7814
12.12.1985 skøde til samme på 11k, kr. 46.230. L-57271 og endeligt 14.11.1986 L-56443
?                    ?
1993 – Margaretta og Jan Gram Pedersen,
endeligt skøde 4.6.1993 i lige sameje, kr. 795.000. L-18928
Stuehuset er opført 1914 og restaureret flere gange, senest i 1994. Kvægstald er opført 1914 og lade i 1946.
2018 – Rene og Poul Lomholt (19.01.2018)

Tilbage til Sdr. Feldingvej