Sdr. Feldingvej 39

       

                            1946                                                                 1983

Sdr. Feldingvej 39   “Hedevang”

Nørrelandet matr. 22d – 1,2 ha. (2006)

Udstykket og solgt af Niels Frandsen, Birkegården, Sdr. Felding
1905 – Christen Jensen, skøde tinglæst nr. 1085 d. 08.07.1905
Hartkorn 1Fdk 1¾ Alb Gl. skat 71 øre. På grunden er der opført et hus
med manglende indretning – Købspris 600,-
1914 – Hans Nissen Jensen, skøde tinglæst nr. 2175 d. 19.12.1914
1916 – Christen Jensen, skøde tinglæst nr. 2592 d. 23.12.1916
1919 – Jakob Chr. Jakobsen, f. 28.6.1877 i Skarrild, g.m. Kathrine,
skøde 8.11.1919, L-3518
1963 – Kathrine Jakobsen, skifteretsattest som adkomst 16.8.1963, L-4785
1963 – Eskild Krath, skøde 16.8.1963, kr. 19.000, L-4786
?
2005 – Anita og Michael Schmidt Christensen skøde 04.05.2005

Tilbage til Sdr. Feldingvej