Sdr. Feldingvej 37

   

                                   1949                                                                            1989

Sdr. Feldingvej 37 ”Baggesgaard”

Nørrelandet matr. 20f – 2,1 ha. (2019)

Udstykket fra ”Færgebo”. Gårdens navn stammer fra Eske Pedersen – en tidligere ejer af Færgebo som blev kaldt Baggesgaard. Eske Thomsen, ejeren af Færgebo sælger jorden til:
1906 – Chr. Jensen (Holme), tinglæst 19.01.1907 han opførte bygningerne i 1914
1915 – Jens Magnus Nielsen, tinglyst 01.05.1916
Navneforandring til Jens Magnus Gaardsvig tinglyst 14.01,1944
1959 – Rich. Gaardsvig, skøde 15.12.1959, kr. 96.910 L-13387
6.2.1981 skøde til samme på 17gc, kr. 300.000 L-4934
4.5.1983 skøde til samme på 17gd, L-15963
7.3.1984 skøde til samme på 18h L-9302
RG tilkøbte en del jord, så arealet kom op på ca. 68 ha./
1991 – Jan Gram
JG lagde jorden ind under sin ejendom på Sdr. Feldingvej 47 og solgte
bygningerne med 2 ha. til:
2001 – Ragnhild og Per Nielsen Skøde 20.05.2001

Tilbage til Sdr. Feldingvej