Sdr. Feldingvej 28

       

                             1947                                                                 1989

Sdr. Feldingvej 28   “Smedegård”

Nørrelandet matr. nr. 13a, 13d, 12h, 12i, 17b og 17gl – 40,6 ha. (2019)

Ejendommen hørte til præsteembedet som præstens ejendom indtil pastor Rahr døde i 1799.
Hans enke solgte den til sin svoger pastor Land i Naur, der videresolgte den – ubebygget.
Ved hartkornsspecifikationen fra 1789 står matriklen anført som et sted der bruges af præsten,
stedet kaldtes da Smedeværing og står anført med htk.: 0-4-1-2
1800 – J. Pedersen, Ølgod – tidligere kirkeejer.
?       – P-A. Birk
1810 – Chr. Andersen Borup af Brande, g.m. Kirsten Marie Pedersdatter.
Skøde 11.12.1810, Ejendommen var da på 72 tdr.l. og htk. 1-0-0-2,25
1817 – Chr. Pedersen i Albæk Mølle Auktionsskøde 15.11.1819 tingl. 22.1.1820 (600 Rgd. N.V.)
samt aftægt til P.A. Birks kone Anna Katrine Pedersdatter. Gården havde tidligere tilhørt
den som arrestant bortrømte P.A. Birk og hustrus fælles bo.
31.12.1829 skøde på 17b – 16.6.1829 skøde på parcel i Borris. CP ejede også matr. 26 Sønderlandet på 4,4 ha.
1844 – Mads Larsen Lodahl, skøde 28.11. Han var tidligere forpagter i Bølling præstegård. Pris 300 Rgd. + aftægt
1855 – Mourids Jensen, tingl. 27.10.1855
1869 – Jens Mouridsen, skifteattest som adkomst til skøde tinglæst d, 3.4.1869 (25-36).
Aftægt til Maren Jensdatter
Skøde d. 15.6.1873, tinglæst nr. 17 d. 7.1.1882 (37 – )
Skøde d. 16.6.1877, tinglæst nr. 312 d. 23.4.1877 (44-)
1888 – Niels. Chr. Villadsen, mageskifteskøde 19.4.1888, tinglæst
nr. 573 d. 7.7.1888 (45-)  Skøde til NCV 19.12.1890, tinglæst nr. 30 d. 10.1.1891 (48-)
1899 – Laurids Høg Gyris Lauridsen, skøde 10.4.1899, tinglæst nr. 517 d. 22.4.1899
1894 – Mads Hansen, mageskifteskøde, tinglæst nr. 1064 d. 20.10.1894
1899 – Hans Dynes Christensen, mageskifteskøde tinglæst nr. 342 d. 11.02.1988
1901 – Thomas Chr. Barslund Jensen, skøde d. 08.02.1901, tinglæst nr. 272 d. 16.02.1901
1916 – Lars Ørskov Kristensen, Vorgod, skøde 14.02.1916, tinglæst nr. 364 d. 19.02.1916
1918 – Jens Martinus Jørgensen Simmelsgaard g.m. Else Johanne Hansen,
skøde 22.01.1918, tinglæst nr. 299 d. 02.011918
Ved Ft. 1925 var der opført 6 børn, hvoraf de 4 ældste er anført som medhjælpere
1945 – Poul Christian Jørgensen Simmelsgaard, søn, g.m. Katrine
skøde tinglæst 26.3.1945, L-6195
1968 – Erhardt Vig Simmelsgaard, søn (3. generation), g.m. Lilly,
skøde 21.5.1968. 360.000, L-3595
11.9.1984 skøde til samme på 12h kr. 525.000, L-34311
Stuehuset er opført 1920 og restaureret flere gange.

Tilbage til Sdr. Feldingvej