Sandetvej 8

   

                                    1948                                                                       1989

Sandetvej 8 ”Virkelyst

Sønderlandet matr.nr. 4ao – 3,5 ha (2020)
Udstykket af Karl Hansen, Sandetvej 10 ”Fruevang”

1936  Sigvald Skovlyst Pedersen, landarbejder, skøde tinglyst nr. 1688 d. 07.08.1936
Oprettet som statshusmandsbrug med lån fra statskassen og statslånefonden på kr. 13.335, –
1947  Olga og Peter Lautrup Larsen, skøde tinglyst L6019 d. 07.03.1947
?        Britta Kjeldsen og Steen Mikkelsen
2006 Kirsten Lyngvig, skøde tinglyst 13.02.2006
2012  Bo Lyngvig, skødedato 25.06.2012

Tilbage til Sandetvej