Sandetvej 22

   

                                    1947                                                                         1989

Sandetvej 22 ”Juulsgård”

Sønderlandet matr. 22a, i kg k – 3,6 ha. 2020
Udstykket 22.10.1859 fra matr. 22, som da ejedes af Jens Christensen, Overby.

1877  Rasmus H. Juul, skøde tinglyst d. 14.97.1877
RHJ købte en del af jorden i 1877 og opførte de første bygninger
Skøde til samme på 19d tinglyst nr. 109 d. 17.01.1885 (41-685)
Skøde til samme på14c og 35a tinglyst nr. 518 d. 20.01.1891
09.07.1890 udstykkes matr. 22c fra 22a
22.10.1890 udstykkes 22d fra 22a
I 1913 solgte han hovedejendommen til en søn og byggede i 1917 på en parcel (matr. 19b og 35a) i nærheden af Kølholt
1913  Niels Juul, skøde på 22a, 22c, 19o, 14h og35c tinglyst nr. 1206 d. 21.06.1913 (L-437)
1952  Martinus Vestergaard Jensen – ejede ejendommen i 1964
?          Kelly Annika Lassen
2007  Ejnar Nikolaj Østergaard, skøde tinglyst21.05.2007
2016  Julie og Gunnar Enkegaard Olesen, skødedato 10.11.2016

Tilbage til Sandetvej