Sandetvej 21

   

                                    1949                                                                         1989

Sandetvej 21

Sønderlandet matr. 30b, 30m, 30n, og 30o – 16,3 ha. 2020
Udstykket fra matr. 30a af Peder Christensen (kaldet Bolkvig)

1860 Christian Peder Pedersen, søn af PC og bror til Chr. Pæjsen
Skøde tinglyst d. 10.11.1860
1900  Ane Else Pedersen f. Carstensen, enke, skifteattest som adkomst tinglys11.10.1900
07.01.1905 udstykker Ane Else Pedersen 30d fra 30b
1905  Chr. Pedersen, søn, skøde tinglyst nr. 596 d.08.04.1906
Bygningerne lå oprindelig neden for bakken øst for Benmosehus. I 1911 flyttede CP dem til deres nuværende plads
1919  Maren Kirstine og Gyde Kjær, skøde tinglyst nr. 161 d. 18.01.1919
1935  Maren Kirstine Kjær, fogeudlægsskøde som særeje tinglyst nr. 1755 d. 02.09.1935
1950  Marius Christensen, skøde tinglyst L4716 d. 21.11.1950
?         Kristian Madsen
1957  Marianne og Arne Lund Nielsen
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1968 og 1995
Under 2. verdenskrig var der oplagsplads for brunkul, der blev gravet op i Kærhede og transporteret til Sandetvej 21, hvor der var en brovægt. Egnens befolkning kunne købe brunkul her, resten blev fragtet til videresalg i lastbiler eller banevogne efter vejning

Tilbage til Sandetvej