Sandetvej 20

   

                                    1947                                                                         1989

Sandetvej 20

Sønderlandet matr. 17b – 13,9 ha. (2020)
Udstykket fra matr. 4a Nørreland

1904  Martin Pedersen, skøde tinglyst nr.1188 d20.08.1904 (G-1162)
1909  Peder Kosack, skøde tinglyst L383 d.06.02.1909 (K-931)
1912  Chr. Jensen, skøde tinglyst L1216 d. 29.06.1912
Iflg. Slutseddel skrevet d. 10.01.1912 er ejendommen solgt for 700 kr. hvoraf 100 kr. betales ved skødets udstedelse, resten betales ved udstedelse af gældsbevis, som forrentes med 4%
1913  Chr. Holden Pedersen, skøde tinglæst nr. 1000 d.24.05.1913 L425
1918  Chr. Thomsen, skøde tinglyst nr. 228 d. 26.01.1918
1959  Anton Thomsen, skøde tinglyst 23.03.1959 kr. 61.000
1965  Kristian Vium Jensen, skøde tinglyst d.02.02.1965 kr. 130.000
2004  Torben Lyngsøe, skøde tinglyst d. 04.07.2005
På ejendommen blev der under 2. verdenskrig gravet tørv til videresalg. Troldhede – Kolding Jernbane gik umiddelbart bag gården. Banen blev nedlagt i 1969

Tilbage til Sandetvej