Sandetvej 17

   

                                    1952                                                                        1989

Sandetvej 17

Sønderlandet matr. 5bv – 16,9 ha. (2020)
Statshusmandsbrug, udstykket i 1950 fra ”Fruergård”

1950 Børge H. Andersen, skøde tinglyst L2771 d.23.08.1950
?        Egon Andersen
?        Kristine Martine Jensen, hans enke
?        Ib Karstensen
1991 Heidi og Hans P. Aagaard Jensen (svigersøn)
1996 Lissy Dalgaard Kidde, skøde tinglyst d.02.10.1996
2012 Ann Mary Joensen Jørgensen, skødedato 06.12.2012

Tilbage til Sandetvej