Sandetvej 17

       

                            1952                                                                 1989

Sandetvej 17

Sønderlandet matr. 5bv – 16,9 ha. (2020)
Statshusmandsbrug, udstykket i 1950 fra “Fruergård”

1950   Børge H. Andersen, skøde tinglyst L2771 d.23.08.1950
?         Egon Andersen
?         Kristine Martine Jensen, hans enke
?         Ib Karstensen
1991    Heidi og Hans P. Aagaard Jensen (svigersøn)
1996    Lissy Dalgaard Kidde, skøde tinglyst d.02.10.1996
2012    Ann Mary Joensen Jørgensen, skødedato 06.12.2012

Tilbage til Sandetvej