Sandetvej 15

   

                                   1966                                                                          1989

Sandetvej 15 ”Godset”

Sønderlandet matr. 5cp, 5sx og 5fi – 21,4 ha. (2020)
Udstykket som statshusmandsbrug i 1959

?         Gunnar Vestergaard Poulsen (ejede ejendommen i 1964
1972  Arne Kristensen, skøde tinglyst L1932 d. 14.02.1972
2002  Jens Christensen, skøde tinglyst 25.01.2002

Tilbage til Sandetvej