Sandetvej 12

   

                                   1948                                                                          1989

Sandetvej 12 ”Benmosehus

Sønderlandet matr. 29d – 11,8 ha. (2020) 1859
Udstykket 1859

1863  Jens Chr. Jensen (Benmose), skøde20.02.1863, tinglyst nr. 24-85 d. 21.03.1868
Skøde til samme tinglyst nr. 34-19 d. 21.07.1877
1886  Thomas Pedersen, skøde 01.18.1886 tinglyst nr. 222 d. 05.03.18
1893  Jens Lund Nielsen, tinglyst nr. 385 d. 29.04.1893
Mageskifteskøde på 4f tinglyst L601 d. 18.03.1911
1932  Otto Nielsen, skøde tinglyst nr. 1214 d.19.07.1932
1975  Ernst Nielsen, skøde tinglyst L8299 11.03.1975
2007  Poul Lomholt
2009  Michael Dan Andersen, skødedato 04.04.2009
Det oprindelige stuehus blev opført i 1890 af ler fundet på ejendommen. Der er opført et nyt stuehus. I 1996 blev 6 ha. af landbrugsjorden tilplantet med nåletræer. I 1993 blev der anlagt en kunstig sø. Der er en stor råvildt bestand på ejendommen

Tilbage til Sandetvej