Sandetvej 12

       

                            1948                                                                 1989

Sandetvej 12   “Benmosehus” Sønderlandet matr. 29d – 11,8 ha. (2020) 1859

Udstykket 1859

1863     Jens Chr. Jensen (Benmose), skøde 20.02.1863, tinglyst nr. 24-85 d. 21.03.1868
Skøde til samme tinglyst nr. 34-19 d. 21.07.1877
1886     Thomas Pedersen, skøde 01.18.1886 tinglyst nr. 222 d. 05.03.18
1893     Jens Lund Nielsen, tinglyst nr. 385 d. 29.04.1893. Mageskifteskøde på 4f tinglyst L601 d. 18.03.1911
1932     Otto Nielsen, skøde tinglyst nr. 1214 d.19.07.1932
1975     Ernst Nielsen, skøde tinglyst L8299 11.03.1975
2007     Poul Lomholt
2009     Michael Dan Andersen, skødedato 04.04.2009
Det oprindelige stuehus blev opført i 1890 af ler fundet på ejendommen. Der er opført et nyt stuehus.
I 1996 blev 6 ha. af landbrugsjorden tilplantet med nåletræer. I 1993 blev der anlagt en kunstig sø.
Der er en stor råvildt bestand på ejendommen

Tilbage til Sandetvej