Sandetvej 10

   

                                   1947                                                                         1989

Sandetvej 10 ”Fruevang”               

Sønderlandet matr. 29k – 48 ha

1911  Charlotte Eskesen f. Korsholm, Jens Eskesens enke, skøde tinglyst L641 18.03.1911
1913  Carl Hansen, skøde tinglyst nr. 1976 d. 01.11.1913 (L-481)
1918 Peder Christensen, skøde tinglyst nr. 2676 d. 28.09.1918 (N-444)
1919  Anders Sørensen Andersen, skøde tinglyst nr. 673 d. 1503.1919 (O-68)
1921  Jens Christian Jensen, skøde tinglyst nr.118 d.15.01.1921
1926  Chr. Christensen Gejl, fogedudlægsskøde tinglyst nr. 216 d. 23.01.1926 (F-434)
1930  Karl Hansen, fogedudlægsskøde tinglyst 08.04.1930
1937  Anna Hansen f. Vexø, fogedudlægsskøde tinglyst nr. 3050 d. 18.11.1937
1951  Peter Nielsen Pallesen, skøde tinglyst L5287 d. 18.12.1951
1953  Ejnar Sofus Bondesen, skøde tinglyst L616 d. 31.01.1953 kr. 53.000, –
1962  Olga M. Bondesen, skifteretsattest som adkomst tinglyst L7356 d. 13.12.1963
1962  Villy Laurids Bondesen, skøde tinglyst L7354 d. 13.12.1963, ejede 29k og4e i 1964 – 21 ha.
1988  Olga Marie Bondesen, Anne Lise B. Nielsen, Egon R. Bondesen, Gudrun Knudsen, Betty Nielsen, skifteretsattest som adkomst tinglyst L31755 d. 11.10.1988
1988  Bent Juul, skøde tinglyst L36603 d. 21.11.1988
1995  Bent Juul, skøde til samme på del 2 og 3 af matr. 4ao tinglyst L3107 og L48246 d. 24.11.1995
Stuehuset er fra 1991, kvægstald fra 1980
På gården var der under 2. verdenskrig en samlestation for brunkul. Der var vigespor med aflæsserampe for tipvogne, og der var opført mindst 10 barakker til kontor og beboelse.

Tilbage til Sandetvej