Sandetvej 10

       

                             1947                                                                 1989

Sandetvej 10  “Fruevang”  

Sønderlandet matr. 29k – 48 ha

1911     Charlotte Eskesen f. Korsholm, Jens Eskesens enke, skøde tinglyst L641 18.03.1911
1913    Carl Hansen, skøde tinglyst nr. 1976 d. 01.11.1913 (L-481)
1918    Peder Christensen, skøde tinglyst nr. 2676 d. 28.09.1918 (N-444)
1919    Anders Sørensen Andersen, skøde tinglyst nr. 673 d. 1503.1919 (O-68)
1921    Jens Christian Jensen, skøde tinglyst nr.118 d.15.01.1921
1926    Chr. Christensen Gejl, fogedudlægsskøde tinglyst nr. 216 d. 23.01.1926 (F-434)
1930    Karl Hansen, fogedudlægsskøde tinglyst 08.04.1930
1937    Anna Hansen f. Vexø, fogedudlægsskøde tinglyst nr. 3050 d. 18.11.1937
1951     Peter Nielsen Pallesen, skøde tinglyst L5287 d. 18.12.1951
1953    Ejnar Sofus Bondesen, skøde tinglyst L616 d. 31.01.1953 kr. 53.000, –
1962    Olga M. Bondesen, skifteretsattest som adkomst tinglyst L7356 d. 13.12.1963
1962    Villy Laurids Bondesen, skøde tinglyst L7354 d. 13.12.1963, ejede 29k og4e i 1964 – 21 ha.
1988    Olga Marie Bondesen, Anne Lise B. Nielsen, Egon R. Bondesen, Gudrun Knudsen, Betty Nielsen, skifteretsattest som adkomst tinglyst L31755 d. 11.10.1988
1988    Bent Juul, skøde tinglyst L36603 d. 21.11.1988
1995    Bent Juul, skøde til samme på del 2 og 3 af matr. 4ao tinglyst L3107 og L48246 d. 24.11.1995
Stuehuset er fra 1991, kvægstald fra 1980
På gården var der under 2. verdenskrig en samlestation for brunkul. Der var vigespor med aflæsserampe for tipvogne, og der var opført mindst 10 barakker til kontor og beboelse.

Tilbage til Sandetvej