Overtarpvej 3

   

                                   1952                                                                            1989

Overtarpvej 3

Nørrelandet matr. nr. 34g – 2,5 ha. (2006)

Udskilt fra Lykkegård
                Carsten Christiansen  
1915      Christen Peder Christiansen, g.m. Ane Jensen
Skøde 20.9.1915 L-1652 25.9.1915(M-230)
FT 1940 Kristian Peder Kristiansen f. 22.6.1888 i Sdr. Felding, husfader og husmand
                Ane f. 22.6.1889 i Sdr. Felding, husmoder
                Jenny Kristiane Kristiansen f. 12.7.1925 i Sdr. Felding, deres barn
                Karsten Kristiansen f. 4.1.1920 i Sdr. Felding, deres barn,
                fraværende på Hammerum landbrugsskole
                Kristen Kristensen f. 2.3.1925 i Sdr. Felding, karl  
1953      Carsten Lykkegaard Christiansen, søn f. 4.1.1920 i Sdr. Felding
Skøde 26.9.1953, kr. 50.000 L-6277
1996      Kristian Bøndergaard
?              Steen Bøndergaard
2016      Jeanette og Lene Gerning Damkjær, skødedato 14-01-2016

Tilbage til Overtarpvej