Overbyvej 3

   

                                 1984                                                                            1989

Overbyvej 3

Nørrelandet matr.nr. 5h – 1,6 ha. (2006)

1880      Gravers Lauritsen, mageskifteskøde 6.4.1880, tinglæst nr. 929 24.7.
1880 (35- )
1881      Peder Thomsen, skøde 10.9.1881, tinglæst 10.6.1882 (38-198)
1883      Niels Frandsen, skøde 13.2.1883, tinglæst nr. 237 d. 3.3.1883 (39- )
1883      Niels Sørensen Schmidt, Tirstrup, skøde 5.6.1883, tinglæst 9.6.1883 (39-327)
1885      Laurids Pedersen Rehde, skøde 14.12.1885, tinglæst nr. 199 d.1.3.1890 (47- )
1891       Morten Jensen, Aadum, skøde 21.7.1891, tinglæst nr. 800 13.8.1892 (50-139)  Der er givet tilladelse til at han må afhænde den bebyggede parcel 5h i stedet for at        holde den forenet med matr. nr. 7 (nu Mosegårdsvej nr. 4)
1892      Niels Bertelsen, skøde 6.12.1892, tinglæst nr. 1190 d. 10.12.1892 (50- )
1900      Jens Gaarsvig Nielsen, skøde 23.11.1900, tinglæst nr. 1120 d. 1.12.1900
1903      Niels Christensen Holt, auktionsskøde 20.7.1903, tinglæst nr. 1027 25.7.
1903 (G- ) Ved Ft. 1925 er anført enken Niels Christensen f. 22.1.1838 i Assing som husfader og Marie Kristensen f. 5.6.1874 i Sdr. Felding som husassistent
1927      Birthe Marie Christensen, skøde 7.1.1927, tinglæst nr. 162 d. 15.1.
1927 (U-292)
1940      Laurids Martin Rahbæk, skøde tinglyst d. 11.11.190
1944      Niels Knudsen, skøde tinglæst nr. 328i d. 31.10.1944
1949      Johannes Knudsen, skifteretsattest som adkomst til arveudlægsskøde              tinglæst nr. 3046 og 3047 14.9.1949
1955      Gunnar Pedersen, skøde 15.12.1955, kr. 20.500, L-9373
1984     Erik Eriksen og Liselotte Kidde, skøde i lige sameje 19.1

Tilbage til Overbyvej