Odinsgaardsvej 5

   

                                    1947                                                                          1989

Odinsgaardsvej 5 ”Odinsgaard”

Matr. nr. 14s, 1br, 1bs, 14cf og 29a – 83,6 ha. (2019)
Udstykket 1884 af H. Thomsen fra matr. 14f (Gammelgård) – 14f blev i 1882 udstykket fra Østerbjerggård

1891      Niels Villadsen, skøde d. 8.1.1891, tinglæst nr. 140 d. 7.2.1891,
Skøde til samme fra Erik Christensen tinglæst nr. 443 d. 20.5.1893
Skøde til samme tinglæst nr. 72. d. 13.1.1894
Han opfører de første bygninger.
1900      Jens Carl Hagensen, skøde tinglæst nr. 1067 d. 24.11.1900
1913      Jens Martinus Jørgensen Simmelsgaard,
skøde tinglæst nr. 2426 d. 20.12.1913
1918      Odense Kommune, skøde tinglæst nr. 25 d- 26.1.1918 (N-234)
1933      Karen og Marius Pedersen skøde 19333 – Anna Mortensens forældre
1946      Laurids Lassen
, skøde 5.12.1946
1965      Hans Tage Lassen, skøde 20.5.1965 LL4524 kr. 120.000, –
1967      Bent Eigil Lassen, skøde 1.11.1967 L8750 kr. 132.703, –
Skøde til samme på 14bø og 29a 26.4.1984   L14690 kr. 350.000, –
Skøde til samme på 6k 27.3.1990 L8981 kr.   27.999, –
Skøde til samme på 1br 16.3.1995 L11.645    kr. 279.322, –
2002      Regin Dennis Lassen, skøde tinglæst 15.5.2002                 
Navnet ”Odinsgård” stammer fra 1918, hvor Odense kommune købte gården og brugte den til at beskæftige datidens bistandsklienter. De boede i laden, der blev bygget med soverum og kantine.

Tilbage til Odinsgaardsvej