Odinsgaardsvej 2

   

                                     1947                                                                         1989

Odinsgaardsvej 2   ”Gammelgaard

Matr. nr. 14f – 810 m2 (2019)
14f er udstykket fra 14e Østerbjerggård af Frederik Johan Nielsen

1861      Niels Nielsen, Skøde tinglæst 26.1.1861
1869      Niels Mathias Nielsen, Skøde 20.2.1869, tinglæst 21.8.1869
1882      Hans Thomsen, skøde tinglæst 1882
1882 køber HT matr. 18b Sønderlandet fra Ole Chr. Jacobsen,
20.09.udstykkes 14r fra 14 f
1885      Christian Peder Skals Truelsen, skøde tinglæst nr. 855 d. 1.8.1885
Matr. 14t afhændes og 14u udstykkes fra 14f
Skøde til samme tinglæst nr. 859 d. 1.8.1885
Skøde til samme tinglæst nr. 1061 d. 6.12.1890 på 12e
1891      Rasmus Vissing Sørensen, Mageskifteskøde tinglæst nr. 139 d. 7.2.1891.
22.11.1893 udstykkes 14æ og 14v fra 14f
1894 sælges 14o til Niels Villadsen
1918      Jens Pedersen, Skøde tinglæst nr. 2936 d. 26.10.1918
1919      Kristian Jensen og Søren Sigfred Andersen, 
Skøde tinglæst nr. 3497 d. 8.11.1919
1920      Søren Sigfred Andersen
Skøde på Kristian Jensens halvpart d. 14.1.1920, tinglæst nr. 88 d 17.1.1920
1920      Christian Habekost, skøde tinglæst nr. 1861 d. 23.10.1920 (P-58)
1923      Niels Frederik Habekost, Fogedudlægsskøde,
tinglæst nr. 2045 d. 23.6.1923 (R-233)
1927      Aage Frederik Pedersen, Skøde tinglæst 24.11.1927
1928      Anker K. Johnsen, Skøde tinglæst d. 16.11.1928
1931      Astrid Venø f. Johnsen, skøde tinglæst nr. 216 d. 21.4.1931
1967      Jens Johnsen Venø, søn, Skøde 13.1.1967 L369 kr. 85.000
1996 blev jorden solgt til Leif Lykke Kristensen, Ilderhedevej 7a
1990      Bent Lassen, skøde tinglæst d. 3.4.1990
2019      Regin Dennis Lassen, skøde tinglæst 28.01.2019
Denne ejendom skal være den næstældste på Ilderhede

Tilbage til Odinsgaardsvej