Nygårdsvej 2

   

                                   1947                                                                          1989

Nygårdsvej 2 ”Drongstrup Nygård”

Sønderlandet matr. nr. 37f – 16,6 ha. (2019)

1871      Niels Chr. Sørensen Riisbjerg, skøde tinglæst d. 28.10.1871 (26-505)Ejendommen er udstykket fra ”Drongstrupgård”, af Thomas Chr. Madsen til svigersønnen og datteren. Niels Kr. Riisbjerg var født i Brande. Han var med i krigen i 1864 og tog derefter fat på opdyrkningen af sin hedelod. I 1870 opførte han bygningen på        ejendommen og blev gift med Else Marie Thomsen fra Drongstrup. De oprettede den første søndagsskole i Sdr. Felding og afholdt møderne i stuehuset.
I 1879 blev han antaget som udsending for Indre Mission uden løn. Senere solgte han sin  gård, og derefter virkede han udelukkende som indre missionær.
1893      Søren Hermansen, skøde tinglæst nr. 227 d. 11.3.1893 (50-)
17.11.1900 udstykkes 37m (Skovbjergvej 38)
Deklaration, hvorefter ejeren af matr. 29a m.fl. af Drongstrup og 37a og 37k af         Sønderland har ret til Klynekastning med vej og læggeplads i matr. Nr. 37f.
tinglæst nr. 813 d. 19.8.1893
1904      Niels Nielsen Mikkelsen, mageskifteskøde tinglæst nr. 277 d. 13.2.1904 
Søren Hermansen overtager matr. nr. 1a m.m. Sdr. Omme
1911      Jens Peter Christensen, skøde tinglæst nr. L2318 d. 9.12.1911
1913      Elisabeth Thomsen f. Nielsen, g.m. Julius Thomsen, 
Skøde tinglæst nr. 917 d. 3.5.1913. Særeje i henhold til ægtepagt tinglæst 1908
1918      Jens Jensen Lind, skøde d. tinglæst nr. 1112 d. 13.4.1918 (N-314)
1919      Niels Lind Poulsen, skøde tinglæst nr. 496 d. 22.2.1919 (O-55)
1923      Niels Mortensen Nielsen, skøde tinglæst nr. 904 d. 10.3.1923 (R-73)
1925      Bennet Bendtsen, skøde tinglæst nr. 2348 d. 7.11.1925 (F-326)
1956      Egon Leo Nielsen, skøde tinglæst 14.2.1956 L898 kr. 77.500
1964      Bent Søby Jensen g.m. Kamilla, skøde tinglæst 10.4.1964 L9407 kr. 85.900
2009     Kamilla Søby Jensen, enke 2009
2013      Sten Søby Jensen, skøde tinglæst 7.2.2013
Areal 16 ha., heraf 7 ha. skov og kultipper og søer.
Stuehuset er opført 1969/70,

Tilbage til Nygårdsvej