Nygårdsvej 1

   

                                    1947                                                                          1989

Nygårdsvej 1

Sønderlandet matr. nr. 39g – 1,5 ha. (2019)
Udstykket fra Nr. Drongstrup 8.11.1876

1877      Jacob Christensen (Kjærhede), Skøde 26.1.1877, tinglæst d. 10.2.1877 (32-231)
g.m. Marie, datter af Hans Sloth, Ilderhede. 
JC opførte bygningerne i 1880
1906     Hans P. Aagaard Jensen, svigersøn, skøde tinglæst nr. 1762 d. 13.10.1906
Skøde fra HPAJ til Anders P. Andersen fra Tarm, på matr. 3l d. tinglæst 1.11.1913              Skøde til samme fra Hans P. Aagaard Jensen på matr. 3r d. tinglæst nr. 1972 d. 1.11.1913
1919     Søren Martinus Madsen, skøde tinglæst 1,12,1919 L260
1984    Inger Madsen, skifteretsattest tinglæst 12.9.1984
1984    Peter Bay Knudsen g.m. Marie, skøde tinglæst 12.9.1984
2003   Peter Madsen, skøde tinglæst 28.2.2003
2011    Anita og Jørn Krogsgaard Hellwig, skøde 9.11.2011
Stuehuset er opført 1907 og restaureret flere gange.

Tilbage til Nygårdsvej