Nederbyvej 9

   

                                   1947                                                                          1961

Nederbyvej 9 ”Nederbygård”

Nørrelandet matr. 17ga 1,7 ha. – (2019)

En stor del af Sdr. Felding by er udstykket fra Nederbygård (bl.a. området begrænset af Bredgade, Strøget, Torvegade og Nørregade, samt området Hjejlevej Mågevej, Nørregade, Skjernvej)
I 1790’erne købte Jens Karstensen 2 gårde i Nederby, gårdene var en del af Sindinggårds gods, men var nu ejet af Chr. Svendsen og Henning Jensen, ved hartkornsspecifikationen i 1789 var de anført som følger
3 vestfra ejet af Chr. Svendsen Htk. 2-5-3-1
4 vestfra ejet af Henning Jensen Htk. 2-5-3-0
Han lagde derefter gårdene sammen og den 27.3.1806 solgte han dem på en auktion. Udstykningen blev godkendt d. 6.12.1806.
Hovedparcellen, som blev drevet sammen med Nederbygård, blev købt af kirkeejeren Søren Madsen, hans ejendomme på Nørreland fik matr. nr. 17. Da de senere blev udskilt, fik de flg. nummerbetegnelsen: Nederbygård: 17a, ½ Vodværing: 17b, en lille eng sønden for byen ved åen: 17c og Engholm: 17d
I 1829 blev 17b og 17d stillet til auktion for resterende skatter. 17b blev købt af Chr. Pedersen, Smedegård og har siden tilhørt denne gård. 17d blev købt af proprietær Tvede, Tanderup, der solgte den til Niels Nielsen, der ved samme tid købte 17a af Søren Madsen. De to gårde blev derefter drevet sammen indtil 1837
1775      Peder Nielsen, auktionsskøde d. 29.5.1775 på matr. 17a Nrl. og 29a Sdrl. af 29.5 – Htk. 2-5-3-0
?             P. Birk ?
1782      Dines Christensen iflg. skøde af 1.5 fra P. Birk – 190 Rgd. 
Hartkorn 1789 – 2 td.
?             Chr. Madsen, Minds
1795 ca. Jens Karstensen?
1803      Søren Madsen, skøde 3.5.1803 fra Peder Pedersen, Skovbjerg
Matr. 17a var da på 193 tdr.l og htk. 2-5-3-0,5
1830      Niels Nielsen, Sinding g.m. Ane Malene Corneliusdatter fra Borris,              skøde 31.12.1830. inkl. Aftægtskontrakt. Til gården hørte en eng fra Jens Karstensens
gård (2 4/18 alb.) (auktionsskøde fra 21. jul. 1807)
1848      Jens Pedersen, Bukkjær i Assing, skøde 28.6. tingl. 2.11.1850
(500 Rgd. + aftægter) til Søren Madsens enke og til Niels Nielsen
1850      Jens Jepsen, skøde tinglyst 2.12.1850
1867      Bertel Pedersen fra Gårdsvig, skøde 26.5.1867, tinglæst 29.6.1867
1874      Niels Pedersen, (svoger) mageskifteskøde 10.10. tingl. 31.10.1874
1882      Laust (Laurids) Olesen fra Søndergård i Skarrild, skøde 14.3.1882, tinglæst 18.3.1882. Han sælger i 1885 gården til en bror og køber Meldgård (nu Sdr. Feldingvej 57))1885      Jens Olesen, bror til forrige, skøde 23.6.1885 læst L696 27.6.1885
1919      Ole Søndergaard Olesen, skøde 24.1.1919 læst L301 1.2.1919 (O-)
22.1.1889 i Sdr. Felding g.m. Karen Emilie f. 28.1.1890 i Sdr. Felding.
Der oprettes aftægtskontakt med Jens Olesen (1919)
1970      Aaskov Kommune, jorden udstykkes til byggegrunde, OSO beholder bygningerne
1982      Kresten Helstrup
1999      Connie og Jørgen Linding, skøde 2.8.1999 næsten 2 ha.

Tilbage til Nederbyvej