Mosegårdsvej 8

   

                                   1948                                                                          1989

Mosegårdsvej 8 ”Nygård”

Nørrelandet matr. nr. 6m 1,5 ha. (2019)

1901      Jens Anton Jensen
1917       Søren Jensen, skøde tinglæst nr. 421
1920      Carl. Chr. Møller, skøde tinglæst nr.1295
1923      Theodor Sørensen Kraght, fra Assing, skøde tinglæst nr. 3608, f. 16.8.1893 i Amerika g.m. Elise Frederikke f. 8.12.1899 i Snejbjerg (ejede 6m ved Ft. I 1925)
1951       Mette og Svend Jepsen, skøde 8.6.1951, L-1485
2001      Mette Jepsen
2002     Bodil og Keld Andersen, skødedato 27-06-2002
2018      Lotta Marie Nielsen, skødedato 27.09,2018
Stuehuset er opført 1916 og løbende restaureret. Kvægstalden fra 1916 er renoveret              og udvidet i 1954 og igen i 1969. Der er ingen landbrugsproduktion på gården.

Tilbage til Mosegårdsvej