Mosegårdsvej 7

   

                                    1947                                                                          1983

Mosegårdsvej 7 ”Nr. Moesgård”

Nørrelandet matr. nr. 15b, 15i, 15k og 15l – 24,9 ha. (2019)

Matr. 15b er udstykket fra Sdr. Moesgård, matriklen var da på ca. 149 tdr. land
1827      Chr. P. Jensen, han ejede Moesgård (matr. 15a) og udstykkede 15b, som blev      overtaget af sønnen Jens Chr. Pedersen
1862      Jens Chr. Pedersen, skøde 1.4.1861, tinglæst 18.10.1862 han opførte bygningerne i 1861
Matr. 15 har tilhørt Lundenæs, Jens Chr. Pedersens oldefar var fæster, han købte gården   til selveje i 1792. Nr. Moesgård blev udskilt fra Sdr. Moesgaard i 1860
1896      Chr. P. Jensen, søn f. 22.10.1862 d. 8.2.1930 g.m. Ellen Jensen f. 8.3.1881 i Skarrild. Skiftesudskrift læst 24.101896 (B-956)
1930      Ellen f. Pedersen, Skarrild, enke efter foregående, Skifteattest læst L1492 2.7.1937
1937      Jens Chr. Moesgaard Jensen, g.m. Madsine, skøde læst 2.7.1937, L-1473,       1960 navneændring til Moesgaard.
1977      Magnus Moesgaard, søn f. 19.5.1954, g.m. Ella kr. 1.100.000, l-56719
1987      Solgt på tvangsauktion, 25.6.1987, 25.6.1987, L-21699
1987      Ella Moesgaard, auktionsskøde, kr. 2.550.000 L-39416
2006     Johannes Scholten
2008     Hugo Johannes Elisabeth Muijrers, skøde 6.2.2008

Tilbage til Mosegårdsvej