Mosegårdsvej 6

   

                                   1947                                                                           1989

Mosegårdsvej 6 ”Rosenhøj”

Nørrelandet matr. nr. 6c – 5,4 ha. (2019) 

Chr. Christensen (ejer af matr. 6a) udstykker 26.1.1870 matr.6c, som sælges til Jens Larsen
1870      Jens Larsen
?             Visti Peder Jacobsen
1884      Erik Zacharias Stausbøll, skøde 8.8.1884, tinglæst nr. 1142 d. 10.9.1884 (37-) Køberen må respektere en vandingskontrakt ang. den store Skjern Åkanal.
1902      Niels Villadsen, auktionsskøde 6.2.1902, tinglæst nr. 181 d. 8.2.1902 (J-)
1904      Iver Koed Christensen, skøde 25.1.1904, tinglæst nr. 236 d. 6.2.1904 (G-699)1908      Niels Pedersen, f. 18.5.1849 i Hejnsvig g.m. Elise Ingeborg Pedersen f. 18.12.1852 i Skarrild.
Mageskifteskøde 25.11.1908, tinglæst nr. 2417 d. 5.12.1908 (K-820)
Skøde 2.1.1914 på matr. 1f fra præsteembedet (A1), tinglæst nr. 226 d. 24.1.1914 (M-21)1922      Lebeck Marinus Pedersen f. 2.10.1892 i Sdr. Felding g.m. Juliane,              Skøde 6.9.1922, tinglæst nr. 2647 d. 23.9.1922 (Q-294)
Ved Ft. 1925 er Elise og Niels Pedersen opført som aftægtsfolk, og Juliane Marie Simonsen opført som tyende
1959      Juliane Marie Pedersen, skifteretsattest 22.1.1959, L-787
1971      Ejlert Lustrup Pedersen. Søn, endeligt skøde 7.1.1971, kr. 270.000
Stuehuset er opført sidst i 1800-tallet og gennemrestaureret i 1996. Den gamle   
2013      Eigil Rahbek, skøde 15-5-2013

Tilbage til Mosegårdsvej