Mosegårdsvej 5

   

                                   1947                                                                          1983

Mosegårdsvej 5 ”Overbygård”

Nørrelandet matr. nr. 5g og 6k – 73,8 ha. (2006)

Den oprindelige gård matr. nr. 5 bliver nedlagt i 1853 og opdelt i 3 ejendomme. Knud B. Pedersen sælger matr. 5c, 5d og 5f til Niels Chr. Christensen
Den oprindelige ejendom ejedes i 1789 af Anders Andersen, hartkorn: 3-0-0-3
1874      Ole Christian Jacobsen, skøde 4.6.1874, tinglæst 13.3.1875 (3-69)
1897      Anders Vig Nielsen, f. 1868 i Faster, g.m. Kirstine Nielsen f. 1877 i Sdr. Felding Skøde 8.4.1897, tinglæst nr. 492 d. 10.4.1897 (B-1468)
Auktionsskøde tinglæst nr. 1594 d. 7.12.1901
1942      Sofie og Erik Eli Nielsen, betinget skøde tinglæst nr. 4038 d. 10.11.1942,
endeligt skøde tinglæst nr. L-4014 13.12.1942
1963      Lilly og Arne Martin Andersen, skøde 6.12.1963, kr. 254.000, L-7544
2000      Linda og Hugo Muijrers, skøde 27-11-2000

Tilbage til Mosegårdsvej