Mosegårdsvej 3

   

                                   1947                                                                          1983

Mosegårdsvej 3 ”Flodgård”

Nørrelandet matr. nr. 5f og 5r – 39 ha. (2019) 

Den oprindelige ejendom ejedes i 1789 af Anders Andersen, hartkorn: 3-0-0-3
1831      Mads Christensen, Lønborg skøde 3. oktober 1831, tinglyst 8. september 1832, parcel nr. 3 i Overby, Sdr. Felding, kaldet Flodager med bygninger, jorder, tiender osv. for 128 Rgd. sølv
?             Knud Pedersen
1856      Niels Chr. Christensen, skøde tinglyst 18.10. 1856 fra Knud Pedersen
1865      Niels Pedersen (Flodager), skøde 22.12.1865. tinglyst 13.1.1866. (22-255)          Da kanalen var gennemført, flyttede han bygningerne
1885      Jens Thellesen, skøde 11.11.1885 læst L660 21.7.1888 (45- )
Han solgte i 1888 5 tdr.l. eng for 530 kr. pr. tdr.l. til J.C. Jacobsen
1891      Anders Pedersen, skøde 20.4.1891 læst L439 6.6.1891 (49-55)
1894      Laurids Chr. Grønborg, skøde 6.4.1894 læst L354 14. 4.1894
1897      Jens Peder Grønborg, skøde 27.2.1897 læst L341 6.3.1897 (B-1385)
1901      Mads Hansen, mageskifteskøde 25.4.1901 læst L544 4.5.1901 (E -)
1910      Jens Kirkegaard Nielsen, skøde 14.3.1910, læst L675 19.3.191022.10.1878 i Nr. Vium, g.m. Thomasine Kristiane f. 10.9.1881 i Sdr. Felding
1961      Sigurd Kirkegaard, søn             usikker skødedato
1964      Aksel Simmelsgaard                 usikker skødedato
1973      Kristen Graversgaard               usikker skødedato
1676      Henning Jensen   usikker skødedato
1977      Jytte og Arne Majbom Jensen, skøde 10.2.1977, kr. 760.000, L-6839

Tilbage til Mosegårdsvej