Mosegårdsvej 2

   

                                  1948                                                                           1989

Mosegårdsvej 2 ”Højmark”

Nørrelandet matr. nr. 1b – 3,7 ha. (2006) 

Udstykket 18.8.1860 fra Præstegårdens jord.
1895      Jens Christian Jacobsen, skøde d. 16.1.1895 fra sognepræst C.A. Christensen,  tinglæst nr. 183 d.16.2.1895 (A-1054)
Sælger har forbeholdt sig, at der svares Sdr. Felding-Assing sognekald en årlig afgift på 2   skp. ½ fdk. byg, at erlægge efter kapitaltakst – (slettet nr. 1311 d. 1.12. 1923)
1901      Niels Villadsen, auktionsskøde d. 19.8.1901, tinglæst nr. 1129 d. 31.8.1901 (E- )
1903      Mads Hansen, skøde d. 20.8.1903, tinglæst nr. 1126 d. 22.8.1903 (G- )
1907      Godtfred Hansen, skøde d. 18.7.1907, tinglæst nr. 515 d. 29.2.1908 (K-475)
1914      Jens Mortensen, skøde d. 19.6.1914, tinglæst nr. 1120 d. 20.6.1914
1923      Peder Chr. Jacobsen, g.m. Hansine Jensen, skøde d. 31.3.1923,              tinglæst nr. 1237 d. 14.4.1923 (R-119)
1939      Frk. Karen Marie Jacobsen, skøde tinglæst nr. 3216 d. 13.11.1939
?             Karen Marie og Søren Kristiansen
1977      Erik og Ove Christiansen, skøde tinglæst 28.1.1977, købesum 230.000,- (L4509)
1984      Erik Christiansen, skøde på halvdelen tinglæst 9.4.1984, købesum kr. 235.000,- (L12424)
Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Kvægstalden er ombygget til            værksted og garage.
Nuværende ejer er 3. generation på ejendommen, som har været i slægtens eje fra  1923.

Tilbage til Mosegårdsvej