Mosegårdsvej 1

   

                                   1948                                                                        1989

Mosegårdsvej 1

Nørrelandet matr. nr. 12b – 0,9 ha. (2013)

Udstykket fra Thyge Jensen Bjerres gård i 1806, parcel nr. 3 htk. 0-3-1-2
?             Jens Nielsen, fæster, g.m. Karen Karstensdatter. Han dør 1.4.1831, hun får senere aftægt. Skødet er påtegnet 18.4.1833 efter tilladelse af 13.4.1833
1832      Karsten Jensen, svigersøn, skøde fra Thyge Jensen på 2 parceller fra Jens Carstens gård og fra Thyge Jensens gård, tinglæst 28.6.1832 – 80 Rgd              Aftægtskontrakt til
1851      Jacob Chr. Madsen af Olling i Assing, skøde 12.12.1851 – 200 Rgd.              19.12.1857 skøde fra Christen Hansen
4.7.1874 skøde fra Christen Christensen på matr. 18
1887     Jens Chr. Jacobsen, skøde 23.9.1887, læst L661 21.7.1888 (45-754
1901      Jes Jacobsen, auktionsskøde 31.5.1901, læst L832 29.6.1901 (E-989)
1902      Niels Østergaard Jensen og hustru ane Augusta Cecilia Jensen              Auktionsskøde 22.10.1902 læst L1251 1.11.1902 (F-765
Ved folketællingen i 1925 var der opført 7 børn og 2 medhjælpere
Skøde fra Laurits Olesen på 19b 22.6.1902 læst L1382 4.7.1902 (K-634)
Skøde fra Frederik Jensen på 20h, 11b, 38a 22.6.1908 læst L1381 4.7.1908 (K-634)
1936      Ole Chr. Jensen, fogedudlægsskøde læst L1057 20.6.1936
1937      Vagn Sørensen, skøde læst L2234 11.9.1937
1944      Senius Jacobsen, læst L5672 21.3.1944
?             Møller Pedersen, skøde læst L786 4.5.????
?             Kristen Ørbæk Jensen
?             Holger Hansen, han solgte jorden til Erik Thyregaard ca. 1970
1971      Leif Jørgensen
1980      ?
1986      Erik Dam Andersen, skøde 7.5.1986, kr. 395.000, L-16280
2001      Susanne og Mads Chr Astrup Jensen, skøde 20-09-2001

Tilbage til Mosegårdsvej