Møllevej 33

                                   1947

Møllevej 33 ”Sdr. Felding Mølle”

Matr. nr. 6ax – 1030 m2 (2013)
Også kaldet Fruergård Mølle. I Eli Kjærs notater er skrevet: Sdr. Mølle gl. nr. 28 og Borkergård gl. nr. 30. Fruergård Mølle er nævnt i matriklen fra 1664 uden navn.
Efter udskiftningen fik gården matr. nr. 6 og havde da et tilliggende på omkr. 150 ha.

1668      Niels Nielsen, ungkarl, var fæster 1678. Kop- og kvægskat – 1 Rgd
1687      Møller Peder Pedersen, fæster 1687 – 91
Iflg. præstens indberetning fra 1699 er Fruergård Mølle øde og forladt af sine
indvånere for fattigdom
1710      Christen Mikkelsen, fæster
I 1710 skal han betale ekstraskat 1 Rgd. Ligesom præsten S. Munch, ingen andre
skal betale denne skat. Samme år skal han betale folkeløns skat af en pige.
?             Niels Christensen Møller
1771       Hans Pedersen (Robstorph),
fra Skjern bro, skøde 11.01.1771,
g.m. Karen Christensdatter, da hun blev enke blev hun gift med Niels Olufsen fra
Øster Gjesten. Han solgte Sdr. Felding mølle med mølleskyld 2 td. og 2 sk. Samt Borkergård på 1 td, 7 skp., 2 fdk. og 0 alb. til efterfølgende.
1778      Jens Christensen Møller, skøde 1778 eller muligvis 1787 g.m. Christine             Olufsdatter f. 1701. De får døbt 4 sønner og 3 døtre: Jens 1725, Margrethe 1728,
Christen 1730, Jacob 1732, Iver 1734, Maren 1736, Anne Marie 1738 og Karen.
1800     Christen Jensen, søn, skøde 1800
1837      Jens Christensen, søn, skøde 02.09.1837 (1840) 
G.m. Karen Madsdatter fra Skovbjerg, de flyttede til hendes hjem, og han blev
kaldt Jens Skovbjerg.
Iflg. ny matrikel 1844 var matr. 6 på 143 ha. med htk. på 2-6-1-1,25
1848      Hans Chr. Madsen, skøde tinglæst 15.04.1848 
Han var bror til Karen Madsdatter og var g.m. Maren Christensdatter, som var
søster til Jens Christensen, der var således tale om et dobbelt svogerskab.
I 1863 udstykker Hans Chr. Madsen matr. 6b, som sælges til
Jens Nielsen, ”Egebjerg” i Vester Bjerge
1878      Mads Christian Jensen, skøde d. 9.3.1878, tinglæst nr. 702 d. 17.8.1878              MCJ var søn af JC, svigersøn af HCM og gift med sin kusine
1901      Ole Svendsen Olesen, skøde tinglæst nr. 1327 d. 9.11.1901 (E – )
Han var f. 30.11.? i Ribe amt, g.m. Ane Marie Jensen, f. 26.6.? i Sdr. Omme.
1945      Arne Bruun Olesen, søn, skøde tinglæst d. 19.1.1945 (L4754)
1951      Flora Alvilda Olesen, enke efter ABO, skifteattest
tinglæst nr. L5903 d. 20.1.1951
1950      Senius Jakobsen, skøde tinglæst nr. L1715 d. 19.6.1951
I årene derefter blev jorden udstykket til byggegrunde
1983      Ejerboligforeningen Møllevej, skøde 1983

Tilbage til Møllevej