Mindsvej 2

   

                                   1947                                                                           1989

Mindsvej 2 ”Engesvang”

Nørrelandet matr. nr. 36b – 20,4 ha. (2006)

1841      Niels Pedersen overtager matr. nr. 36 Minds i 1841, han udstykker og sælger 36b til
1863      Chr. Andersen, skøde 24.6.1863, tinglæst 9.7.1864.
Han har sikkert opført bygningerne samme år (blev kaldt Kristian Minds)
1867      Jacob Andersen, skøde 13.11.1867, tinglæst 20.10.1869
1877      Niels Chr. Pedersen (Bøjgaard), skøde 30.6. tinglæst 14.07.1877
1913      Mette Bøjgaard, Skiftesudskrift som adkomst for enken, tinglæst L472 d. 22.02.1913
1914      Jens Chr. Pedersen Bøjgaard, skøde tinglæst nr. 361 d. 7.2.1914, søn f. 13.8.1890 i Sdr. Felding g.m. Jenny f. 30.11.1897 i Sdr. Felding
1946      Kresten Ørbæk Pedersen, skøde tinglæst L1434 d. 5.9.1946
?             ?
1984      Torben Skov, dyrlæge, skøde 22.8.1984 kr. 630.000 L-31433
1993      Helga og Poul Madsen Stokholm, skøde 15.12.1993 kr. 1.266.182 L-50.536
Areal 20 ha., heraf 0,5 ha. skov og 5 ha. eng.

Tilbage til Mindsvej