Mindsvej 1

   

                                    1947                                                                          1989

Mindsvej 1 ”Lysholm”

Nørrelandet matr. nr. 36a, 36f og 36 k – 33,8 ha. (2006)

?             Chr. Nielsen Hauge (bor senere i Vester Bjerge) H7k 2-1-1-1
1790      Chr. Madsen
11.12.1790 sælger han Aasted eng af htk. 1 fdk. til P. Skovbjerg
27.11.1793 sættes gården på auktion (fol. 758)
1794      Frederik Johan Christensen fra Snejbjerg, auktionsskøde 16.6.1794
27.9.1799 køber FJC Aasted eng tilbage fra Peder Pedersen, Skovbjerg.
FJC kaldes også Frederik Minds
1804      Lars Chr. Gregersen (eller Laurids Chr. Gregersen)
1806      Niels Svendsen, skøde 18.6. 198 Rgd. Tilnavn Hauge, han var gift med Marie Elisabeth Pedersdatter fra Elkjær. 
Gården var da på 113 ha og htk. 0-7-2-0.                                                                                        Til ejendommen hørte også matr. 43 Sdr.L. på 24 ha.
1833      Peder Nielsen, fra Drongstruphus, g.m. Maren Jørgensdatter fra Vester Bjerge,  skøde 3.8.1833
1842      Niels Pedersen (Minds), overtog ejendommen efter sin far skøde
d. 15.10.1841 tingl. 7.1.1858
1863 solgte han den østligste del (langs Skarrild skel) til Chr. Andersen fra Vester Bjerge skøde dateret 24.6.1863 tingl. 9.7.1864
Chr. Andersen solgte allerede i 1867 den sydlige del og beholdt den nordlige del,               som fik matr. nr. 36c
1883      Chr. Skærbæk (Studsgård), han overtog hovedejendommen, som nu fik matr. 36a, skødet er dateret 7.9.1883
Han blev kaldt Chr. Skærbæk og var bror til Jens Skærbæk i Skarrild, der var gift med
Niels Pedersens datter Sidsel Nielsen
1907      Peder Bøjgaard, f. 12.8.1879 i Sdr. Felding g.m. Dorthea f. 8.1.1883 i Maribo amt Ft. 1930 Peder Bøjgaard g.m. Dorthea
Ft. 1940 Peder Bøjgaard f, 12.8.1879 I Sdr. Felding, husfader og gårdejer g. 1907 med
Dorthea Bøjgaard f. 8.1.1882 i Sædding, husmoder
Harald Bøjgaard f. 30.7.1908 i Minds Sdr. Felding, barn, karl
Niels Arne Bøjgaard f. 19.1.1920 i Minds Sdr. Felding, barn, karl
1942      Harald Bøjgaard f. 30.7.1909 g.m. Stinne, skøde 24.2.1942 L-5467
1986      Erling Bøjgaard, skøde 30.4.1986 kr. 900.000 L-2031
Areal 33 ha., heraf 3,5 ha. eng og mose.                
Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1907. Siden 1907 er der opdyrket 50 tdl. hede. Indtil først i 60-erne var gården selvforsynende med el til belysning og maskiner fra en vandturbine.

Tilbage til Mindsvej