Lyngholmsvej 8

   

                                    1947                                                                           1966

Lyngholmsvej 8 ”Lindegård”

Matr. nr. 1by og 1d – 2,9 ha. (2019)
Denne ejendom er den først bebyggede på Ilderhede.
Stuehuset er opført 1910-15 og gennemrestaureret i 1996, kvægstald og lade
opført 1910-15.
Ilderhede 1d og 1e ejedes af sognepræsten Pastor Sørensen, som i 1876 solgte ejendommen til Hans Jensen Slot.
Ved matrikuleringen i 1844 ejede præsteembedet ca. 228 ha. på Ilderhede og det der i dag er Stakroge by

1867      Hans Jensen Slot, skøde 10.6.1867, tinglæst 0.7.1867
19.4.1873 skøde fra Jørgen Hansen, Vester Bjerge på en parcel 12d i Vester Bjerge.
17.5.1873, skøde fra Jens Nielsen på matr. 9e
1874      Chr. Østergaard Hansen, søn, skøde tinglæst nr. 29-284 d. 3.10.1874
Ejendommen omfattede da hele matr. nr. 1a. Købesum 913 rd. plus aftægt til forældrene.
3.10.1874 skøde fra Jens Jensen Leding på 21a
CØH flyttede senere til Hjoptarp i Borris
1893      Christian Christensen, skøde tinglæst nr. 1237 d. 9.12.1893.
Han blev kaldt Chr. Cornelius. Stuehuset lå mod nord og var meget gammelt, det var          måske det oprindelige. I 1902 blev der bygget et nyt stuehus, hvoraf nogle stuer blev lejet   ud til skolelokale indtil 1908 (årlig leje 70 kr.)
1910      Chr. Cornelius Christensen, søn, skøde på 1d tinglæst L.1302 d.25.10.1910
1948      Christian Christensen, søn, skøde tinglæst nr. LN556 d. 24.4.1948              Ejede ejendommen i 1964
1982      Vagn Nielsen, skøde 14.6.1982, kr. 1.260.000 L-18649
Tvangsauktion 27.2.1985, L-8806 d. 4.3.1985
1985      Finn Jørgensen, auktionsskøde 27.11.1985, kr. 1.150.000
1995      Arne Martin Andersen, skøde tinglæst 4.5.1995 kr. 1.416.800 19129
2001      Dorthe og Bjarne Bendtsen, skøde 17.12.2001

Tilbage til Lyngholmsvej