Lyngholmsvej 3

   

                                    1947                                                                          1952

Lyngholmsvej 3 ”Lyngholm”

Matr. nr. 13n – 26,3 ha. (2013)

?             Poul Dalgaard, Glug Mølle
1907      Niels Andreas Nielsen, skøde tinglæst nr. 44 d. 12.1.1907 (A-821)              Skøde fra Poul Dalgaard til samme på 13i og 13 r tinglæst nr. 1445 d. 21.8.1915 (M-)
1922      Jens P. Nielsen, søn af AN, skøde tinglæst nr. 1126 d. 29.4.1922 (G-120)
1947      Aksel Gaardsvig, skøde tinglæst L4612 d. 12.12.1947
1948      Nina og Mads Karstensen, skøde tinglæst nr. L3863 d. 2.11.1948
1990      Jette Nygaard og Allan Jørgensen, skøde 15.11.1990 L31305 kr. 900.000
1997       Inge Boysen og Lars Chr. Svane, skøde tinglæst 4.4.1997
Areal 26,3 ha., heraf 1 ha. skov. 
Stuehuset er opført 1912 (1915?) og er løbende vedligeholdt. 
Kvægstald opført 1962 samt svinestald og lade fra 1912 (1915?) er nu indrettet til kontor      og lager. Under krigen er der gravet tørv på ejendommen.

Tilbage til Lyngholmsvej