Lyngholmsvej 2

   

                                    1947                                                                          1989

Lyngholmsvej 2

Matr. nr. 1f og 1bz – 14,7 ha. (2013)

Hans Slot ejede matr. 1d m.fl., som han havde købt af sognepræsten. Da han i 1874 solgte gården til en søn beholdt han matr. 1f. De første bygninger er sikkert opført 1874.
Der svares en årlig afgift til sognepræsten
1877      Peder Pedersen       Skøde tinglæst nr. 32-330 d. 10.5.1877.
Han tilkøbte matr. 9c og 12d (to moseparceller)
1884      Niels Peder Gregersen, mageskifteskøde tinglæst nr. 359 d. 8.3.1884
1902      Hans Christensen, skøde tinglæst nr. 1562 d. 7.12.1901
1906      Søren Jensen, skøde tinglæst nr. 2010 d. 17.11.1906
1910       Søren Chr. R. Johnsen, skøde 1.3.1910, tinglæst L. 556 d. 5.3.1910
1915       Peder Johnsen, skøde tinglæst nr. 1339 d. 31.7.1915
1923      Peder Christensen, skøde tinglæst nr. 3854 d. 1.12.1923.
Han blev kaldt Skoldhøj fordi han tidligere havde ejet gården Skoldhøj på Nørrelandet
1929      Anton Fr. Ladehoff Christensen og Valdemar Antonius,
skøde tinglæst 9.3.1929
1950      Anton Fr. Ladehoff Christensen, skøde som eneejer
tinglæst L. 708 d. 6.5.1950
Han boede på gården sammen med søsteren Karen Christensen
1966      Alfred Olesen, skøde 9.3.1966 kr. 57.700 L-1648
1966      Christian Christensen (Lyngholmvej 8), skøde 15.4.1966 kr. 90.900,- L-2693
1976      Ella Mølgaard Christensen, skifteattest 10.3.1976 som adkomst L11114
1976      Svend Pedersen, Skøde 10.3.1976, kr. 225.000,- L-11236
1976      Svend Erik Uhre, skøde 11.3.1976, kr. 250.000 L-11312
Han drev et oliedepot fra ejendommen
?            
2004      Randi Fromm Pedersen og Allan Karstensen, skøde tinglæst 12.3.2004
Stuehuset er opført 1977, det gamle stuehus og udhuse brændte i 1978. Garagebygning        med kontor og fyrrum er opført 1979.
Der er udgravet en sø på ejendommen

Tilbage til Lyngholmsvej