Lillevej 16

   

                                    1947                                                                         1978

Lillevej 16 ”Fynbogården”

Matr. nr. 4b, 33c, 40c og 40m – ha. 43,2 (2019)
Hele matr. 40 hørte under Vestergård i Tarp.
1861 solgte Jesper Jensen den sydligste del til brødrene Anders og Frederik Hartvigsen, Anders overtog 40b og Frederik fik 40.

1861      Frederik Hartvigsen, skøde 18.09.1861
1860 køber FH matr. 33c 4,9 ha. vest for 40c af Bertel Christensen, Birkegård,
tinglæst 21.1.1961
1872 køber FH matr. 10b (2,9 ha. Gydes Mose) af Gyde Kr. Pedersen, Bjerge
for 100 Rgd: Tinglæst 24.8.1872
11.11. 1884 køber FH ved auktionsskøde matr. 4b (14 ha. Svends Mose) for 200 kr.    Administrationen af J.M. Rybsahms ejendomme havde stillet parcellen til auktion.              FH ejede også matr. 43, Minds Mose ved Tordenbankerne. Tinglæst d. 22.11.1884
1894      Martinus Nielsen, svigersøn, skøde tinglæst nr. 674 d. 30.6.1894
Der oprettes en aftægtskontrakt med svigerforældrene Frederik Hartvigsen
og hustru Maren Christensen
1918      Fyns Kulindkøbsforening, heraf gårdens navn,
skøde tinglæst nr. 668 d. 9.3.1918 (N-272)
1918      Laust Hvidbjerg, skøde tinglæst nr. 328i d. 7.12.1918
1923      Jens Sørensen, skøde tinglæst nr. 1587 d. 12.5.1923
1931      Laust Hvidbjerg, fogedudlægsskøde nr. 5349 09.03.1931
1936      Anders Chr. Andersen, skøde tinglæst nr. 3302 d. 23.12.1936
1965      Christen L. Andersen, skøde 4.1.1965 L66 kr. 116.777
1983      Dansk landbrugs Realkredit, auktionsskøde 21.9.1983 L39558 kr. 930.000,-
1984      Henrik Bruno Andersen, skøde tinglæst 13.4.1984 L13371
Areal 43,2 ha., heraf 9 ha. mose og skov.

Tilbage til Lillevej