Kirsdalvej 4

   

                                   1948                                                                          1989

Kirsdalvej 4

Nørrelandet matr. 29c – 2,1 ha. (2013)

1874      Thomas Chr. Madsen, han ejede Drongstrupgård, som han i 1874 afstod til sønnen   Knud Kristian Thomsen. Han beholdt selv parcellerne 29c og 29f, hvor han opførte de første 2 bygninger
1883      Anders Mouridsen, tinglyst 23.12.1883
AM var en bror til kreditforeningsrepræsentant Niels Mouridsen, Vildbjerg Mølle
Det kneb for ham, som det gjorde for så mange andre nybyggere, derfor solgte
han gården i 1890
1890      Jens Mortensen, skøde d. 23.8.1890, tinglæst nr. 132 d. 31.1.1891
Viet d. 23.3.1893 til Ane Kathrine Frandsen, parret fik 11 børn født fra d. 17.01.1897 til
25.04.1913.
JM sælger gården 1914 og køber ejendommen matr. 1b (nu Mosegårdsvej nr. 2)
1914      Johannes Godtfred Hansen, 19.3.1879 i Sdr. Felding g.m. Kirstine f. 2.3.1885 i Brande.
JGH var søn af Jens Hansen, Ilderhede og altså sønnesøn af Hans Slot. Han drev gården
godt fremad og afstod den i 1945 til en søn
1946      Jens Hansen f. 2.1.1909 i Sdr. Felding, skøde 3.1.1946 L-3927
1962      Jens Christian Madsen g.m. Karen, skøde 16.1.1962 kr. 240.000 L-322
199?       ?
2011       Steffen Højfeldt, skøde 3.4.2011

Tilbage til Kirsdalvej