Kirsdalvej 2b

   

                                   1948                                                                         1989

Kirsdalvej 2b ”Højmark”

Nørrelandet matr. 30i, 30n og 31h – 26,4 ha. (2006)
Udstykkes fra 30a af Peder Jensen (A fol. 100 

1916      Peder Eg Jensen,
statshusmand,
2.10.1884 i Sdr. Felding g.m. Karen f. 24.11.1886 i Nørre Gording.
Skøde som statshusmandsbrug 3.5.1916 læst L1410 15.7.1916 (M-)
28.4.1931 skøde til samme på 38f og 39f L-304
20.7.1918 skøde til samme fra Jens mortensen på 31h L-2027
6.10.1930 skøde til samme på 30n L-2738
Da PEJ købte ejendommen var jorden uopdyrket hede.
1952 tinglyst fredning af ”Stranddamme høj”
1956      Ole Eg Jensen, skøde 6.2.1956 kr. 100.000 L-711
1992      Hulda Margrethe Jensen, skifteretsattest 30.3.1992 som adkomst L-9943
1992      Holger Madsen, g.m. Kirsten betinget skøde 30.3.1992 L-9944, endeligt skøde 18.6.1992 L-18105 kr. 1.650.000
2014      Peter Madsen, skødedato 07-04-2014
Stuehuset er opført 1930 og restaureret flere gange. Kvægstald fra 1915 er tilbygget               svinestald i 1970. Gården drives sammen med Kirsdalvej 1

Tilbage til Kirsdalvej