Kirsdalvej 1

   

                                    1947                                                                         1989

Kirsdalvej 1 ”Kirsdal”

Nørrelandet matr. 29d, 29k, 29æ, 32x, 32æ og Sønderlandet matr. 3u – 68,9 ha. (2006)Matr. 29d er udstykket fra Drongstrupgård i 1871.
Gårdens jorder blev drevet sammen med Drongstrupgård indtil 1917, hvor Knud Kr. Thomsen solgte Drongstrupgård til Niels Holtum Birkebæk. KKK havde indtil da opdyrket ca. 40 tdr. land hede på Kirsdals jorde, han byggede nu en ny gård og boede her sammen med sin kone til sin død i 1921.
1917      Marianne og Knud Kr. Thomsen
1921      Marianne Thomsen. Skifteattest tinglyst 14.02,1922 som adkomst for enken Mariann Thomsen og datteren Johanne Kathrine. Gift med Carl Johan Damgaard.
1922      Knud Kristian Damgaard skøde tinglyst d. 13.021922
f. 18.2.1898 i Sdr. Felding. Gift 1925 med Gudrun Gamborg Andersen
Ved folketællingen i 1925 hedder gården ”Lysgård”,
KKD var den ældste af Johanne Kathrine og Carl Johan Damgaards 11 børn.
Som sine andre søskende havde han mere lyst til fabriksvirksomhed end til landbrug.
Han installerede 4 strikkemaskiner på gårdens loft og fremstillede pullovers.
Pietetshensyn har nok været medvirkende til, at han blev på gården til bedstemoderen
døde i 1936. Kort efter flyttede han til Herning og begyndte under beskedne former en fabrik i Smallegade. 1941 byggede han en villa og købte en grund til en stor og moderne fabriksbygning, som han udvidede betydeligt i 1949. Der fremstilledes undertøj og sømandssweaters.
Under krigen var han en af landets største brunkulsproducenter med store lejer i Sø  by,
Nr. Vium og Sdr. Resen.
1938      Peter Callesen, fogedudlægsskøde tinglyst nr. 3035 d. 24.10.1938
1942      Axel Kjær, skøde 5.9.1942, L-2749
1979      Holger Madsen g.m. Kirsten, skøde 13.2.1979, kr. 2.300.000 L-7604 og
L-10960 
2014      Peter Madsen, skødedato 07-04-2014
PM ejer og driver også Kirsdalvej 2b.

Tilbage til Kirsdalvej