Kærhedevej 19

   

                                   1948                                                                         1989

Kærhedevej 19 ”Ågård”

Nørrelandet matr. 39b, 39c og 39d – 13,2 ha. (2019)
Tæt på denne gård lå tidligere de oprindelige ejendomme for matr. 33 og 34
Ejendommen var oprindelig et fælles areal for ejerne af matr. 33 og 34, senere kun af matr. 33. Der var gårdsplads, have og markvej og ved matrikuleringen i 1844 var der den på 3,3 ha. Da ejerne af matr. 33 og 34 flyttede deres ejendomme ud, blev matr. 39 solgt til Laurids Hansen

1880      Johan Aug. Hoffmann, mageskifteskøde 25.3.1880, tinglæst 16.10.1880
6.12.1882 udstykkes 33e og 39b fra 33a og 39a
JAH opførte nye bygninger på 33a tæt ned kanalen, derefter solgte han de gamle bygninger og en del af jorden til Laurids Hansen, Ringe (matr. 39b)
1883      Laurids Hansen, kioskejer fra Ringe, skøde på matr. 33e og 39b
1884      Niels Aagaard Madsen, skøde tinglæst 495/84 på matrikel 33e og 39b
En mergelkontrakt og en vandingskontrakt hviler på ejendommen
1898      Hans P. Nielsen, søn. Skøde på 33e, Tarp og 39b, Nederby tinglyst 21.11.1898
Aftægtskontrakt mellem Niels Aagaard Madsen og hustru Mette Marie f. Jensen som
nyder og sønnen Hans P, Nielsen som yder.
H.P. Nielsen solgte i 1908 en parcel til Tarp skole
Folketælling matr 39b1901–1906-1911-1616-1921-1925-1930 Hans P. Nielsen.
1939      Frede Nicolajsen
Folketælling 1940
?            ?
1966      Jørgen Andersen, g.m. Esther, fogedudlægsskøde 16.8.1966
1977      Helle Langkilde og Otto Jensen, i lige sameje, betinget skøde 8.7.1977 kr. 600.000 L-33573, endeligt skøde 20.9.1977 L-45792
2008      Poul Anders Lomholt, skødedato 06-10-2008

Tilbage til Kærhedevej