Kærhedevej 15

       

                            1952                                                                  1989

Kærhedevej 15   “Stormosegård”

Matr. nr. 40s og 40au – 2,5 ha. (2019)
Udstykket fra Kjærgård af Niels Peder Christiansen Kjær

1939                 Johannes Evald Kjær, skøde tinglæst nr. 801 d. 23.5.1939
Oprettet som statshusmandsbrug, der lånes 15.55 kr. af statskassen og statslånefonden
1951                  Esru og Aage Kjær, skøde tinglæst L5410 d. 21.12.1951
1981                  Grete og Jens Udbye Kristensen, skøde tinglæst 1981  
2006                 Anna Marie og Michael B. Holm, skøde tinglæst 24.3.2006
2012                 Tilde Christine og Caspar Jensen Bennedsen, skøde 17.4.2012
Stuehuset er opført 1939 og gennemrestaureret i 1981, kvægstald fra 1939 er ombygget til
beboelse. I 1995 er der oprenset en brunkuls sø.

Tilbage til Kærhedevej