Kærhedevej 15

   

                                    1952                                                                          1989

Kærhedevej 15 ”Stormosegård”

Matr. nr. 40s og 40au – 2,5 ha. (2019)
Udstykket fra Kjærgård af Niels Peder Christiansen Kjær

1939     Johannes Evald Kjær, skøde tinglæst nr. 801 d. 23.5.1939
Oprettet som statshusmandsbrug, der lånes 15.55 kr. af statskassen og statslånefonden
1951      Esru og Aage Kjær, skøde tinglæst L5410 d. 21.12.1951
1981      Grete og Jens Udbye Kristensen, skøde tinglæst 1981      
2006    Anna Marie og Michael B. Holm, skøde tinglæst 24.3.2006
2012     Tilde Christine og Caspar Jensen Bennedsen, skøde 17.4.2012
Stuehuset er opført 1939 og gennemrestaureret i 1981, kvægstald fra 1939 er ombygget til beboelse. I 1995 er der oprenset en brunkuls sø.

Tilbage til Kærhedevej