Kærhedevej 14

   

                                    1947                                                                           1978

Kærhedevej 14 ”Kjærgård”

Matr. nr. 40e – 1,4 ha. (2019)
Chr. P. Andersen Meldgård i Tarp, køber jorden af Jesper Jensen, Vestertarp tingl.

1872      Anders Christiansen, søn Skøde tinglæst d. 24.2.1872 (26-677)
Han opførte bygningerne (stuehus mod nord og udhus mod øst, senere blev der bygget stuehus mod syd. Han fik i 1905 tilladelse til navneskifte til Anders Kjær.
1910      Inger Kirstine Christiansen Skifteudskrift for enken
som sidder i uskiftet bo tinglæst L1053 d. 28.5.1910 (L-39)
Matr. 40k overtages i 1910 af Lars Chr. Christiansen Kjær
1910      Niels Peder Christiansen Kjær, søn skøde tinglæst L1066 d. 28.5.1910. 
Han ombyggede gården.
Ft 1930: 55 år, g.m. Sørine 56,
1940      Christian Christiansen Kjær, skøde tinglæst nr. 4693 d. 19.3.1940
1963      Viktor Lund Andersen, skøde tinglæst 18.10.1963 L6201 kr. 140.000
Stuehuset er opført 1984 efter en brand i 1981-82, Gården blev genopført med kostald, svinestald og lade.
1986      Peder Jakob Nielsen, skøde tinglæst 17.9.1986 L45479 kr. 1.150.000
1994      Ingrid Jørgensen, Auktionsskøde 5.7.1994 L50358 kr. 1.696.545
1995       Carsten Jørgensen, skøde tinglæst 16.8.1995 L32226 kr. 2.616.666
2007      Poula Marie Hansen, skøde tinglæst 28.8.2007
Der er ingen landbrugsproduktion på ejendommen

Tilbage til Kærhedevej